Интернационален клуб на лауреатите на международния Знак на общественото признание «Сребърен гълъб»

0

Untitled

«Заедно сме по-силни»

На 26 март 2013 г. на поредното заседание на оргкомитета за присъждане на Международния знак на общественото признание

«Сребърен  гълъб»  беше взето решение за създаване на интернационален Клуб на лауреатите на тази престижна награда.

Днес 30 жени, представителки  на обществени и правителствени организации от 19 страни, са носителки на тази престижна награда в  периода 2011-2013 г.

Основните направления на дейността на клуба са:

–          Провеждането на ежегодни конференции с цел привличане вниманието на световната общественост към съвременните проблеми;

–          Обединяването на усилия на заинтересованите държавни и неправителствени организации за развитието на междуетническа и междурелигиозна толерантност;

–          Укрепването на  дружеските отношения и разбирателството между народите;

–          Изработването на препоръки за консолидация на силите,  съдействащи  за установяването на мир и съгласие на планетата.

Първата такава конференция на тема «XXI век – век на хуманитарната култура»  ще се състои на 14 септември 2013 г. в Руския културно-информационен център в гр. София (България).

В своите изказвания членовете на Клуба, пристигащи  в София от 10 страни  в света, ще засегнат следните теми:

«Ситуацията на хуманитарната култура  в следвоенната разрушена   Сърбия» (Лилиана Булатович, Сърбия);

«Спасението на мира – в духовното обновяване  на обществото и държавата» (Салима Шарипова, Киргизия);

«Успешният  женски  бизнес  и възпитанието на собствените деца» (Ясмина Азхари, Сирия);

„Наставления  към потомците: уроците  на  Д. С. Лихачов (Октябрина Рошчинская, Беларус);

 

«Противоречията и проблемите в съвременното развитие на обществото»

(Ирина Кръстева, България).

«Съзидателната роля на семейството и на жените за съхраняване на традициите и духовните ценности на Дагестан» (Мариям Ильясова, Русия);

«Проблеми  свързани с  отнемането  на деца от семействата на имигранти в страните на Евросъюза» (Татяна Жданок, член на Европарламента, Латвия);

«За проблемите  в областта на възпитанието на децата и запазването на семейните ценности в реалните условия на днешния ден» (Елена Лебедева, Русия) и други.

В рамките на конференцията ще се състоят: представяне  на книгата «Белите лебеди в черния ден» –  художествено-публицистическо есе на члена на клуба Салима Шарипова  и на книгата на Калина Канева  –   «Симетрия на времето.  Срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов. Писма. Автографи»,  където авторът се явява в ролята на журналист-посредник между великия руски учен-хуманист със световно име и читателя.

На гостите и на участниците в конференцията ще бъде представена  фотоизложба «Лихачов и България».

Конференцията ще се провежда с подкрепата на Специалният представител на Президента на Руската Федерация по международно сътрудничество, Посланика по специални поръчения М.Е. Швидкой  и Федералната агенция за международна дейност към  Общността на независимите държави, съотечествениците зад граница, и международното хуманитарно сътрудничество (Россътрудничество).

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДОКЛАДИТЕ

на  участници в Конференцията «21 век-век на хуманитарната култура»

София, 14 септември 2013г.

Руски културно-иформационен център  (конферентна зала – етаж 2)

10-30 – 12-00  Първа серия от докладите: «Социални и духовни проблеми на съвременното общество»:

1.Кръстева Ирина (България)  «Противоречия и проблеми  на  современното развитие на обществото (Либерална идея  и толерантност)».

2. Булатович Лилиана (Сърбия) «Ситуацията на хуманитарната култура  в следвоенната разрушена   Сърбия».

3. Шарипова Салима (Киргизия) «Спасението на мира – в духовното обновяване  на обществото и държавата».

4.  Перминова Алла  (Русия)  «Жени в екстремални  ситуации».

5. Рощинская Октябрина (Беларус) «Наставления  към потомците: уроците  на  Д. С. Лихачов».

 

12-00 –13-00  – Дискусия по първата серия от докладите    «Социални и духовни проблеми на съвременното общество»:

 

13-00  – 14-00 –  Кофе-брейк

 

14-00 – 15-30  Продължаване  на работата  на   Конференция. Втора серия от  доклади:  «Проблеми  на  възпитание на подрастващите  поколения  и запазване на семейните ценности»:

 

6. Жданок Татьяна  (Латвия) «Проблеми  свързани с  отнемането  на деца от семействата на имигранти в страните на Евросъюза»

 

7. Докучаева Александра (Русия) «Проблеми свързани с получаване на руско гражданство на деца от смесени бракове».

 

8. Азхари Ясмина (Сирия) «Успешният  женски  бизнес  и възпитанието на собствените  деца».

 

9. Ильясова Марьям (Русия) «Съзидателната роля на семейството и на жените за съхраняване на традициите и духовните ценности на Дагестан» .

 

10. Лебедева Елена (Русия) «За проблемите  в областта на възпитанието на децата и запазването на семейните ценности в реалните условия на днешния ден».

 

15-30–16-30 – дискусия по втора серия от докладите

16-30-16 -35  Приемане  на  заключителен  документ  на Конференцята.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here