ДЕН на Отворени врати във ВАС на 16-април

0

В деня на Конституцията, празника на юриста и на съдебните служители, Върховният административен съд ще представи пред студенти, представители на медиите, граждани и адвокати, своята работа, механизмите и приложното поле за осъществяване на съдебен контрол на актовете на администрацията.

Ще представим нагледно как „работи” конституционния принцип „Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон” ( чл. 120, ал 2, К) .

В Деня на Отворени врати от 9 часа има насрочени 3 дела в трите зали на съда. Публиката и посетителите ще могат видят и да присъстват ( както всеки ден) на реално съдебно производство. Ще представим и механизма за образуване и протичане на делата.

За представителите на медиите от 09.20 часа започва брифинг на ръководството на съда. По актуални въпроси ще говорят Председателят на ВАС съдия Георги Колев и Заместник-председателите съдия Румяна Монова, която е и ръководител на Първа колегия и  съдия Боян Магдалинчев – който е и ръководител на Втора колегия.

Денят на Отворени врати се провежда по решение на Висшия съдебен съвет.
На 16 април се отбелязва Деня на Конституцията. професионален празник на българските юристи и съдебните служители. Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите и денят е обявен за професионален празник на българските юристи и съдебните служители с Решение 56/12 март 1991 г. и Решение 879/16 декември 2010 г. на Министерски съвет. До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста, съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. във връзка с приемането (1879) на Търновската конституция от Велико народно събрание. В нея е прокаран принципът на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя структурата и компетенциите на висшите държавни органи – монархически институт, парламент, правителство, както и основните права, свободи и задължения на българските граждани.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here