P1040956

На представянето на книгата в РКИЦ Иван Перевезин в разговор с попизпълнителя Христо Паскалев-Паскал