Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика

0

В БТПП бе представена лекция на тема: “Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика”.

Събитието бе официално открито от Георги Стоев, заместник-председател на БТПП и съпредседател на Българо – японския икономически съвет.

 

Н. Пр. Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България, представи приоритетите на започващите преговори през април за икономическо сътрудничество между ЕС и Япония тази година. Н. Пр. Коидзуми изтъкна, че от гледна точка на Япония тези преговори ще доведат  до Споразумение за икономическо партньорство. Ефектът от сключване на подобно Споразумение се изразява в: премахване на тарифните ограничения и намаляването на таксите върху определени стоки; гарантиране на прозрачност на регулаторните процедури при инвестициите; общ митнически ефект от опростяване на процедурите. Резултатите от Споразумението за икономическо партньорство  са свързани със стимулиране на заетостта и икономическия растеж, развитие на търговията, повишаване на конкурентоспособността на японските фирми. В момента на европейския пазар оперират 3750 японски компании, които осигуряват заетост на 470 хиляди души. Н.пр. Коидзуми подчерта и резултатите от Споразумението за България: подобряване на  инвестиционната среда, улесняване на достъпа на японски фирми до българския пазар, насърчаване на преките чуждестранни инвестиции между двете страни.

 

Лилия Чаушева, докторант в Историческия факултет на СУ “Свети Климент Охридски” представи лекция на тема “Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика”. В първата част от лекцията фокусът бе поставен върху история на отношенията между ЕС и Япония. Втората  част обхващаше икономическите, търговски и инвестиционни отношения. Лекторката изтъкна, че въпреки факта, че Япония е третата икономическа сила в света (след САЩ и Китай), страната е в процес на стабилизация – след икомическата криза и голямото земетресение през 2011 година, като изпитва и редица икономически проблеми. Ето защо сключването на подобно споразумение би имало положителен ефект за страната.

 

След края на лекцията последва дискусия, в която участие взеха редица представители на бизнес и научните среди.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here