Плащания в срок се извършват само от две държави-членки

0

EUROCHAMBRES инициира кампанията 30max

Естония и Финландия – това са единствените две европейски страни, в които публичните администрации уредиха сметките си с частния сектор в рамките на 30-дневния срок, предвиден от LATE PAYMENT DIRECTIVE, която трябва да влезе в сила в целия ЕС на 16 март. Във всички други страни, публично-частните плащания превишават 30 дни, Италия, Гърция и Испания са най-слабо представящите се (180, 174 и 160 дни средното плащане).

Всяко закъсняло плащане има преки последици за предприятията, особено за малките и средни предприятия (МСП): намаляване на инвестициите, загуба на работни места и дори затваряне на предприятия.

“Платежоспособността на хиляди реномирани фирми е заложено на карта, а с него и съдбата на хиляди работни места “, каза Арналдо Абруцини, Генерален секретар на EUROCHAMBRES.

EUROCHAMBRES напълно подкрепя позицията за “нулева толерантност” на Европейската комисия към държавите-членки, които не успяват да транспонират преразгледаните условията на директивата, и затова днес стартира кампанията  30max, призовавайки държавните органи да плащат фактурите си навреме.

“Навременно плащане на фактурите е директен, ефективен и бърз начин, чрез който политиците могат да подобрят паричните потоци в реалната икономика и да допринесат за растежа й и увеличението на  броя на работните места. Очакваме заседанието на Европейския съвет утре, да ограничи практиката на забавеното плащане, която преобладава в много държави-членки “, каза г-н Абруцини.

За ДИРЕКТИВА 2000/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки

Чрез обществени поръчки се осъществяват една шеста от разплащанията в европейската икономика, но публичният сектор е най-бавния платец в ЕС. Преразгледаната Директивата относно борбата със забавяне на плащане дава право на предприятията да им бъдат платени дължимите суми от публичните органи в рамките на 30 дни. Държавите-членки разполагаха с 760 дни (до 16 март 2013г.) за транспониране на настоящата директива в националното им законодателство, но повече от половината от държавите-членки ще пропуснат крайния срок.

Подробен списък на закъснелите платци е достъпен на www.30max.eu/map-of-debtors

*В България с Държавен вестник брой 20 от 28 февруари 2013 г. бяха обнародвани измененията в Търговския закон с оглед въвеждане на изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, но има още много да се прави за съобразяване на практиката на държавните институции с новите правила, посочи БТПП.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here