Успешен старт за проекта”TRUST”

0

Проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. Продължителността на проекта е 24 месеца и се изпълнява в партньорство с Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO).

Българската търговско-промишлена палата е единствената национално представена работодателска организация, изпълняваща проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. като водещ партньор. Палатата разчита, че на база направените анализи, маркираните проблеми и предложения, както и споделения норвежки опит ще допринесе за подобряване на тристрания диалог и запазване на социалния мир в страната.

Основна цел  на проект „TRUST“ е да способства за подобряване на социалния диалог и трипартитното сътрудничество и практики в България.

Предвидените по проекта дейности включват:

 • Хоризонтални анализи на трипартитното сътрудничество в България – фокус върху основните методи на взаимодействие между изпълнителна власт и представителни организации на работодателите и работниците/служители:
  • ще бъдат направени на национално ниво;
  • ще изследват основните методи на взаимодействие между участниците в тристранния диалог – изпълнителна власт и представителни организации на работодателите и работниците/служителите;
  • ще изследват организацията  и провеждането на тристранния диалог, икономическите ефекти от него и социалните му измерения;
  • ще представят ясна картина на текущото състояние;
  • ще очертаят основните проблеми и предизвикателства;
  • ще се направят изводи и препоръки относно бъдещото развитие на тристранния диалог.
 • Вертикални анализи на трипартитното сътрудничество в България фокус върху състоянието на трипартитния диалог на браншово равнище:
  • ще обхващат три сектора, избрани въз основа на следните критерии:
   • степен на активност в прилагането на принципите на тристранния диалог;
   • проблеми с тристранното сътрудничество през последните години;
   • степен на важност на сектора в българската икономика.
  • вертикалните анализи ще опишат основните черти на тристранното сътрудничество в избраните сектори;
  • ще бъдат идентифицирани  значими проблеми;
  • ще бъдат направени конкретни препоръки за промяна с цел подобряване на тристранния диалог.
 • Организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия
 • Организиране на кръгла маса в България с участие на всички заинтересовани групи и представители на NHO, Норвегия
 • Организиране на семинари в шестте планови региона на България с цел:
  • представяне на резултати от направените изследвания и проучвания;
  • представяне на препоръки по отношение подобряване на трипартитното сътрудничество.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here