1_Jordanka Fandykova – gost na Blagotvoritelnia bal na BFBL