В КУБА ПОБЕЖДАВАТ „ПАРКИНСОН”

0

Кубински учени са разработили техника за имплантиране на живи нервни клетки дълбоко в мозъка, които лекуват болестта Паркинсон. Доктор Хулиан Алварес Бланко, директор на Международния център за неврологично възстановяване (CIREN), обясни че това постижение на кубинската медицина се дължи на развитието на иновативен хирургичен метод, наречен стереотаксична хирургия или хирургия с минимален достъп заедно с последните техники за компютърно картографиране на мозъка  и повърхностно и дълбоко отчитане на мозъчната електрическа активност.

„Това ни позволява днес с точност да поставим формиращи клетки и импланти на засегнатите места – посредством канюла с минимален размер – и с минимален риск за живота на пациента”, уточни д-р Алварес. „Тоест, създадени са много точни пътеки за достигане до дълбоката мозъчна структура. Гордеем се, че сме един от най-напредналите центрове в света в тази дейност в неврологията”, каза кубинският специалист.

CIREN е център за неврологично възстановяване, в който също са получени интересни резултати в борбата срещу Алцхаймер. В института използват капацитета на самата нервна система за възстановяване на някои увредени клетки. Така обясни неговият директор, лекарят Хулиан Алварес Бланко*: – Приниципите на неврологично възстановяване се основават на установената способност на централната и периферната нервна система в интерес на функционирането да поправят щетите, причинени от уврежданията.

С представяне в различни държави CIREN предлага услугите си в международен план, конкурирайки медицински центрове като Хюстън, но цените му са по-ниски от тези на конкурентите. Институтът предварително селекционира пациентите, тоест не приема така наречените „безнадеждни случаи”, за да се вземат парите от техните страдащи семейства, както се практикува в така наречената „здравна индустрия”. Куба също предлага безплатно здравеопазване в Латинска Америка и на други места на планетата.

Невротрансплантите на болни от Паркинсон имат безспорен успех. Прилагат се, когато пациентът вече не реагира на медикаментозно лечение. „Доказан факт е, че тези транспланти значително намаляват приемането на медикаменти и подобряват качеството на живот на тези пациенти, които веднага могат да извършват ежедневни дейности без огромните ограничения, предизвикани от болестта”, заяви Алварес.

През 1995 г. учените от института CIREN  за първи път в света приложиха нова техника за хирургическо лечение на Паркинсон, което на медицински език се нарича „селективна задно-странична суб таламотомия”. Техниката се състои главно в „увреждане” на субталамотомичното ядро на една невронна структура, разположена дълбоко в мозъка, която изпълнява основна функция в контрола на движенията”, обясни д-р Алварес.

„Днешното познание на механизмите, които създават кардиналните признаци на болестта Паркинсон – забавеност на движенията, вцепененост, треперене и нарушение на рефлексите на стойката – позволи един вид прераждане на хирургическите техники за тяхното лечение, основано на технологичното развитие”, каза д-р Алварес.

Като цяло Центърът разполага със специализирани услуги за лечение на други дегенеративни болести. Освен Паркинсон, дистонии, болестта на Алцхаймер, множествена склероза и церебрално стареене, в CIREN също така се третират наранявания на гръбначния стълб, периферните нерви и невромускулни заболявания. Също и оклузивни съдово-мозъчни заболявания като мозъчни инфаркти. Освен лечение на черепно-енцефалитни травми, се предлагат и услуги по невропедиатрия за възстановяване на деца със статични увреждания на нервната система.

Според кубинския лекар в научните среди все още съществува определен скептицизъм по отношение възможностите за възстановяване на на хора с травми на гръбначен стълб /параплегия, квадриплегия/. Алварес е съгласен, че възстановяването е трудно за страдащите от счупване или нараняване на гръбначния стълб, но твърди че за тяхното подобряване е от съществено значение цялостен подход и обединяване на специалисти по рехабилитация, дефектология, логопедия, психология, електростимулация и др. Според д-р Алварес институтът CIREN разполага с колектив от специалисти, които работят мултидисциплинарно, с разработени за всеки пациент програми.

В Центъра работят 259 души: невролози, неврохирурзи и други специалисти. Д-р Алварес твърди: „в нашата институция пациентите не се лекуват по метода на традиционната симптоматична медицина. Специалистите от Центъра обхващат терапевтиката по мултидисциплинарен начин, със специална програма за всеки пациент, като се започне от назначаване на последна генерация лекарства до  тясно специализирана хирургия, с прилагане на рехабилитация и корекция на  физически и интелектуални дефекти и други терапии, насочени към психическата, интелектуалната, сензитивната и моторната активност. Затова социалната адаптация на нашите пациенти е по-бърза и ефективна. Убедително доказателство за това е мнението на хиляди болни, лекувани в центъра.”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here