ІV Национално изложение с международно участие ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ ”ИТИ’2012”

0

8 – 10 ноември 2012 г. в Руския културно-информационен център, на адрес ул. Шипка №34  ще се проведе  ІV Национално изложение с международно участие ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ ”ИТИ’2012”. Организатори са Съюза на изобретателите в България и Представителството на Россотрудничество в Република България в сътрудничество и с подкрепата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Московския градски съвет на Общоруското сдружение на изобретателите и рационализаторите (МГС ВОИР), Международния иновационен клуб „Архимед”, Фондация „Еврика”, Единния център за иновации на Българската академия на науките, АРК Консултинг. Тази година изложението е посветено на 10-годишнината от влизането на България в Европейската Патентна Конвенция.

В рамките на изложението ще се проведат:

представяне на резултатите от проекта „Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България” с участието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;

– сесия на тема „Насърчаване на изобретателството и иновациите”;

– кръгла маса на тема „Реализация на младите инженери в Руската Федерация и Европейския съюз – възможности за популяризиране на научните постижения”;

– Технологичен форум и други.

В приложението е представена подробната програма на мероприятието: Програма 8-10.11

Целта на събитието е да се превърне в среща на изобретатели, селекционери, дизайнери, изследователи, които са насочили усилията си към развитие и просперитет на своята дейност на основата на иновациите и ефективното използване на индустриалната собственост. Идеята е да се установят контакти между изобретатели и предприемачи и да се въведат в употреба новите решения и идеи.

Събитието трябва да подобри иновационната среда, да привлече вниманието на обществеността към изобретателската, новаторската, селекционерската и предприемаческата дейности, да се възбуди интерес към иновации от страна на българския бизнес, да се възпитават младите хора в дух на иновативност и да се повиши нивото на презентационна способност на носителите на нови идеи и решения.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here