24th Sep2013

Д-р СТЕФАНИЯ ДИМИТРОВА, гост на списание “Черно и Бяло”

by Черно и Бяло
Д-р Стефания Димитрова

Д-р Стефания Димитрова

ЧиБ: Госпожо Димитрова, Вие сте в Париж по покана Европейската асоциация на японистите, но нека да говорим за това по-късно. (more…)