30th May2014

Вечер на татарската кулинария

by Черно и Бяло

„Кунак ашы – кара каршы” – казва народът на Татарстан, което значи „Гостуването е взаимно угощение”. (more…)