11th Mar2013

Икономически мерки за излизане от кризата

by Черно и Бяло

На вниманието на господата: Янко Петров, Дончо Дудев, Ангел Славчев и на всички протестиращи срещу монополите, партокрацията и бедността (more…)