22nd Mar2013

Умереното повишение на държавния дълг е необходимо и полезно

by Черно и Бяло

Постепенното повишение на дълга до 25-27% от БВП е необходимо и не застрашава финансовата ни стабилност

(more…)