15th Dec2016

АИКБ иска по-лесен внос на специалисти от страни извън ЕС

by Черно и Бяло

В България на практика няма внос на работна ръка. Процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни чрез издаване на т.нар. Синя карта поставя много ограничения и това е причината у нас да има издадени едва няколко десетки  такива карти“. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев на среща с евродепутата и ръководител на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел. Тя бе поканена от ръководството на АИКБ на разговор по повод представеното от Европейската комисия през юни 2016 г.  законодателно предложение за реформиране на директивата за Синята карта на ЕС с цел този механизъм за привличане на висококвалифицирани мигранти да заработи по-ефективно. През януари 2017 г. предстои в ресорната комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент да бъде представен проекта на доклада на парламента по реформирането на директивата, посочи Мария Габриел.  Г-жа Габриел е докладчик по темата от страна на групата на ЕНП. „Затова за мен е важна всяка информация и препоръка по реформиране на тази директива“, посочи тя.

На срещата присъстваха още главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на СЕЕР Милена Ангелова, както и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Като съществено препятствие за прилагането на Синята карта у нас АИКБ посочи определения минимален праг на заплащането, който е 1.5 пъти средната заплата за страната. Към момента европейската директива позволява този праг да бъде 1.2 пъти средната заплата за съответната страна. „Това изкуствено завишаване възпрепятства трудовата имиграция. Да не забравяме, че работодателят трябва да осигури за своя сметка жилището и пътуването на специалиста и неговото семейство“, заяви Васил Велев. Той изрази и разочарованието на работодателските организации от приетия преди година списък с професии, допустими за издаване на Синя карта, които са единствено от сектора на информационните технологии и приветства идеята, лансирана от г-жа Габриел всяка страна-членка да определя списъка с професии, след консултации с бизнеса и „ след задължителен тест на пазара на труда, който да доказва, че този сектор няма да бъде дисбалансиран вследствие на приема на чуждестранни специалисти“. Г-н Велев подчерта, че има потребност от опростяване на достъпа до пазара на труда в България и от страна на специалисти със средно образование, а не само на висшисти. „Критерият „висше образование“ е много рестриктивен. Не образованието, а квалификацията трябва да е водеща“, допълни Милена Ангелова.  Така страната ни ще може да попълни липсата на технически специалисти като оператори на машини, заварчици, стругари, шлосери, както и кадри за туризма, смята АИКБ. Българските фирми търсят работници от страните, където има българска диаспора като Украйна, Молдова, Македония, Сърбия, но има интерес за внос на работна ръка и от страни като Виетнам.

Евродепутатът Мария Габриел очерта няколко ключови въпроса, които се дискутират като обект на промяна в директивата за Синята карта. Един от тях е минималният праг на заплатата, която специалистите със Синя карта ще може да получават в съответната страна. „От предварителната информация, с която разполагаме, се очертава даването на свобода всяка страна-членка да дефинира сама този минимален праг, като 1.5 пъти спрямо средната заплата е таванът“, посочи Мария Габриел.

Дискутира се още продължителността на трудовите договори на специалистите от трети страни да бъдат намалени от сегашните 12 месеца на 6 месеца. Обсъжда се да се даде възможност членовете на семейството на наетия висококвалифициран специалист да развиват бизнес дейности в съответната страна. Според АИКБ тези две евентуални промени по прилагането на Синята карта на ЕС са в положителна посока.

Друга обсъждана промяна е разширяване на обхвата на хората, които ще имат достъп до Синя карта, като се включат и чужденците от трети страни с международна закрила и статут на бежанци.

За нас е важно след като работодателят намери съответния специалист и той пристигне в страната,  да остане да работи тук, а не да замине някъде в Европа. Т.е. да е ангажиран с конкретно работно място при конкретен работодател“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. АИКБ настоява също да се предприемат мерки за улесняване администрирането на процедурата по издаване на Синя карта, като се въведе принципа на едно гише. „В момента работодателите трябва да ходят до МВР, МВнР и Агенцията по заетостта и въпреки, че има бърза писта за издаване на картата, в крайна сметка това се оказва ходене по мъките“, посочи Васил Велев.

Парламентарният процес, по време на който евродепутатите трябва да направят своите поправки по проекта на доклад за ревизия на директивата за Синята карта, ще бъде кратък и до два-три месеца новата схема ще бъде гласувана в пленарна зала“, заяви евродепутатът Мария Габриел.

05th Dec2016

АИКБ чества 20-годишен юбилей от своето учредяване

by Черно и Бяло

Бизнесът предпазлив в очакванията си за 2017 г.

logocuttedНа днешната дата, преди 20 години е създадена Асоциация на индустриалния капитал в България и днес с гордост можем да заявим, че е най-динамично развиващата  се работодателска организация, призната на национално ниво. По два от общо трите законови критерии АИКБ заема първо място по представителност сред останалите работодателски организации“. Това отбеляза на тържествена пресконференция председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.

От първото признаване на Асоциацията за представителна организация на работодателите на национално равнище през 2004 г. до днес, броят на членовете й се е увеличил близо 12 пъти. Така по настоящем тя обединява над 10 000 компании и предприятия, в които се трудят повече от половин милион души. Асоциацията представлява браншови организации от 65 икономически дейности, като по този показател е най-представителната работодателска организация в България. Водена от принципа да бъде в помощ на бизнеса от цялата страна, през годините АИКБ изгради мрежа от регионални камари, които към момента обхващат 171 общини – критерий, по който отново АИКБ е най-представителна на национално ниво.2016-dec5-20gaikb_pressconf-860x280

Г-н Велев представи в резюме постиженията и развитието на АИКБ през годините. „АИКБ се утвърди като желан партньор в системата за социален диалог на национално и международно ниво и авторитет при социално-икономическите отношения и отстояването на интересите на българския бизнес“, посочи той. Градивните предложения и инициативи на АИКБ изпреварват събитията, предвиждат проблемите, дават конкретен принос за тяхното решаване – факти, превърнали АИКБ в съществен фактор за постигане на консенсус, както по неотложни действия и политики, така и по дългосрочни перспективи.2016-dec5-20gaikb_pressconf-close

Асоциацията отпразнува 20-годишния си юбилей със своите членове и партньори с театралното представление „Хъшове“ в Народния театър „Иван Вазов“.

В пресконференцията участие взеха и заместник-председателите на УС на АИКБ Кънчо Стойчев, Никола Зикатанов, Румен Радев и членове на УС на АИКБ, както и главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP д-р Милена Ангелова.

По време на пресконференцията  бяха обявени и резултатите от традиционната анкета, проведена сред фирмите – членове на Асоциацията, които показват, че бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г. Основен фактор за несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите предсрочни избори, външните рискове, както и задълбочаващият се проблем с липсата на работна ръка. „Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите средно от 3-4% през следващата година, като допълнително произведената добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година. „Тези нагласи може да не се сбъднат предвид очакваната политическа нестабилност в държавата и ако се приеме промяната в Кодекса на труда, която ще намали работните дни с 3 дни през годината“, коментира Васил Велев. Половината от анкетираните работодатели дават заявка за повишение на възнагражденията на работниците и служителите през новата година. В същото време, всеки втори работодател смята, че размерът на минималната работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лв.

По време на пресконференцията бе коментирана и изминаващата 2016 г. от гледна точка на бизнеса. При създадените условия на политическа и макроикономическа стабилност българската икономика реализира в голяма степен потенциала си за растеж – повиши се БВП, заетостта и доходите с темп, отреждащ на страната ни челни места в Европейския съюз. Бяха отчетени и частичните успехи в реформирането на сектор „Енергетика“, предприети под натиска на бизнеса. Членовете на АИКБ са недоволни от половинчатите мерки за подобряване на образователната, здравната и съдебната системи, както и от отказа за реформиране на държавната администрация, сектор „Сигурност“ и медицинската и трудовата експертиза.

Фирмите-членове на АИКБ очакват през новата година да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите в следните сектори:

  • Осигуряване на човешки ресурси с необходимите компетенции в професии, търсени от приоритетни индустриални сектори;
  • Ограничаване на намесата на държавата на пазара на труда чрез определяне на МРЗ, МОД и добавки за натрупан стаж;
  • Въвеждане на принципа «Замърсителят плаща» при определянето на такса «Битови отпадъци»;
  • Мораториум за нови ВЕИ-централи и др. производители на електрическа енергия с преференциални цени, промяна на договорите с „американските централи“ и развитие на енергийната борса;
  • Развитие на капиталовия пазар чрез листване на държавни дружества и ограничаване на свръхрегулациите и др.

 

27th Oct2014

Обръщение на НПО на работниците и служителите и на работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на Р България

by Черно и Бяло

(more…)