14th Jan2016

БТПП подкрепя кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН

by Черно и Бяло

Irina-Bokova_unesco.org_На свое редовно заседание на 12 януари 2016г. Изпълнителният съвет на БТПП разгледа информация за кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на Организацията на обединените нации.
БТПП счита, че тя е сериозен кандидат, с подходящите качества, опит и международен престиж. Доказа се  като успешен генерален директор на световната Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и вече втори мандат ръководи организацията, при това в един много сложен период.
България има уникалната възможност да излъчи първата жена генерален секретар на организацията.
БТПП изказва подкрепата си за кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН  и е убедена, че е крайно време тя да бъде издигната от компетентните държавни органи, да бъде представена по официален път,  да се търси подкрепа и да се положат всички усилия този изключителен шанс за България да бъде реализиран.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*