28th Jun2014

Кръжец 1/2014

by Черно и Бяло

Първият брой на електронния вестник “Кръжец” е една от дейностите на новоучредения кръг “Кръжец-30”. Журналисти, писатели и езиковеди, членове на ДЖСП предизвикват полемика по въпроси за чистотата на езика, за словото на журналиста, за духовността, която е основа на национализма и която напоследък все повече липсва.

Е л е к т р о н е н  в е с т н и к

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*