17th Jul2013

Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата

by Черно и Бяло

В Министерството на финансите се проведе първото заседание на сформираната Работна група за изготвяне на окончателен вариант на План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните агенции. От страна на БТПП взеха участие Васил Тодоров – главен секретар, Валентина Зартова – юридически съветник, и Александър Димитров – експерт „Икономически анализи”.

В рамките на заседанието беше акцентирано върху необходимостта от включване в Плана на предложенията на БТПП за подобряване на бизнес средата, насочени към разработване на методика за определяне на държавните такси по Закона за държавните такси на разходо-покривен принцип, отмяна на данъка върху дивидента, отмяна на данъка от 10% за облагане на социалните разходи, намаляване на ставката на данъка за едноличните търговци от 15% на 10%, отмяна на режима на солидарната отговорност при възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС, нормиране на имуществена отговорност за виновните длъжностни лица, чиито актове/наказателни постановления са отменени, и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*