14th Jan2016

„Гражданскоправна поема” през погледа на читател

by Черно и Бяло
Аз съм късметлийка, защото случайността ми предостави чрез една непозната за мен жена възможността, не само да се запозная с тази оригинална и уникална книга, но и да поздравя авторът – мой колега и познат. Без притеснение препоръчам на всички, да я потърсят и си я закупят. Ще отбележа, че не съм ангажирана от никой да рекламирам тази невероятна книга. Просто моят характер винаги ми диктува, че всичко добро трябва незабавно да споделям, дори и с непознатите.

Авторът – професор Огнян Герджиков, ерудиран юрист, в изтеклите години написал доста на брой научни творби, с тази своя книга се представя на своите читатели в нова, непозната до момента светлина. Книгата не е едностранно насочена, поради което тя не може да бъде определена и като стил и предназначение. Съдържанието ѝ не е насочено само към специалистите – юристи и др., но тя ще подпомага и се ползва от всеки читател, при това не само за да изпита удоволствие при нейният прочит, но дори и за справка или уточнения на знание свързаното с предмета на юридическите науки.

Книгата наистина е първи по рода си български бестселър и то с юридическа тематика. Определеното от автора заглавие на книгата с основание се покрива от съдържанието ѝ – „Гражданскоправна поема”!

Авторът на прекрасните илюстрации и шаржове Калин Николов одухотворяват книгата. Вмъкването на подзаглавни страници с надслов написан на утвърденият и използван още от ранните години в които е възникнала правната наука както на латински език, така и в превод на български, е не само оригинално, но и ще е много полезно, особено за младото поколение – особено студентите навлизащи в дълбините на правните науки. Това авторово хрумване разширява областта на научните познания на тази книга.

Предполагам, но и почти съм сигурна, че за съвременните български студенти овладяващи сега правните науки тази книга ще бъде прекрасно помагало. Книгата би била не само интересна, но и полезна за всеки културен човек, дори на тези, които до момента не са проявявали интерес към правните науки и техните разпоредби.

Авторът, бих казала успешно е предоставил на своите читатели трудната за разбиране, особено от лаиците, правна (юридическа) терминология. Тя е разбираема и достъпна дори за онези, които са първи път навлизат в същността на тази лексика.

От млади години познавам професор Герджиков, но едва сега констатирам вероятно вродената му дарба и усет към римата и ритмиката на словото. Но да изразиш правните догми чрез римувани строфи, мисля че е уникално и непознато не само в българския език.

Ще си позволя да завърша с поздравление към автора за тази негова изява, с пожелание за здраве и нови творчески успехи, както и с авторовото заключение:

Гражданскоправна поема Герджиков

Обзет от мания невнятна,
Творих със пламък във сърцето.
И с неувереност си мисля:
Май се получи, общо взето?!
Май се получи, но защо ли?
Ще има ли следа и смисъл?
Или напразно съм се трудил,
Че Бог така ме е орисал.

Весела Василева

11th Dec2015

„Живо месо”, поезия, Пейчо Кънев

by Черно и Бяло

Представяме Ви новата книга със стихове от Пейчо Кънев – „Живо месо”, 2015, „Издателство за поезия Да”:

Jivo meso coverДосадно е, когато трябва да се каже нещо препоръчително за сериозен автор, който има няколко издадени книги. Такъв е случаят с Пейчо Кънев. Но няма как да не отбележим една отличителна негова черта, особено характерна за „Живо месо”: внимателното изписване на думите; старанието, с което пълноводната, светлокафява река подрежда своите камъчета.”
Елин Рахнев
„Пейчо Кънев изгражда своите стихотворения както се изгражда тухлена стена – с кратки, бавни или бързи фрази, само за да разбие накрая с един замах тези стена или просто да ѝ обърне гръб. И в двата случая поетическия жест е продиктуван от безпокойството за пътя, по който върви светът. Безпокойство, замесено от материята на обичащото омерзение и съпътстващия ужас. Този поет вярва, че нещата се случват само, за да се провалят и, проваляйки се, да ни напомнят за нашата отговорност. Чиста, силна поезия от поредния сирак на тишината.”
Иво Рафаилов

011Пейчо Кънев е поет и преводач. Стихотворенията му са публикувани в множество литературни издания в Северна Америка, Европа, Азия и Австралия като: „Poetry Quarterly”, „Evergreen Review”, „Front Porch Review”, „Hawai’i Review”, „Barrow Street”, „Sheepshead Review”, „The Adirondack Review”, „Sierra Nevada Review”, „The Cleveland Review”, както и в много антологии.
Публикувал е поезия в повечето български национални и регионални издания. В България са издадени стихосбирките му „Американски тетрадки” (2010), „Уиски в тенекиена кутия” (2013) и „Живо месо” (2015), както и сборникът с разкази „Разходка през стените” (2009).
През 2012г. издателство „Desperanto”, Ню Йорк публикува поетичната му книга „Bone Silence”.
През 2010г. става съосновател и главен редактор на издателството за поезия „Kanev Books”, Ню Йорк – до 2013г.
​През периода 2012-2013 е гост-редактор в американското литературно издание „The Enchanting Verses Literary Review”.

08th Dec2015

Душата на твореца. Боян Ангелов – поет, философ, историк, публицист.

by Черно и Бяло

IMG_2196Боян Ангелов се ражда през 1955 година в град Панагюрище. Завършва специалностите Литература и Философия в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Работи като редактор в списания и вестници. Завършва докторската си дисертация в Института за философски изследвания при БАН.
Седем години специализира в Швейцария и завършва второто си висше образование с признат докторант по антропософска педагогика. От 1990 до 2002 години е главен редактор на списание „Читалище”, което е най-старото българско периодично издание. За периода от три десетилетия написва и издава двадесет поетични книги, четири значими научни произведения за Българското възраждане, студии и статии на философска тематика. Към това богато авторско творчество следва да прибавим и преводните издания на писатели от Швейцария.
Първата стихосбирка „А върху ножа – детелина” се появи през 1985 година. Дълбоко емоционална и искрена тя разкриваше голямата доброта на младия автор. В предговора към нея Матей Шопкин написа: „Първата книга на Боян Ангелов е озарена от една голяма човешка обич. В нея са изваяни образите на най-милите хора: майката, рано починалия баща, любимата, приятелите,..”

СС: Ето прелистям страниците на новата Ви поетична книга „Далнина”, която излезе тези дни с логото на издателство „Захарий Стоянов”. В този красиво оформен том вие сте избрали 148 стихотворения от стотиците, които са останали по страниците на на останалите двадесет поетични творби. Коя от тях ви е най-любимата?

БА: Това е труден въпрос за всеки автор. Важното е твоето послание да стигне до съвременния читател, въпреки. малките тиражи на издаваните произведения. Мога да кажа, че през изминалите години от нашия преход успях да натрупам личен практически опит в областта на издателската дейност. Аз и моите колеги от малкия редакционен екип изпитахме немалко трудности да намираме средства, за да продължи издаването на списанието „Читалище”. Защото бях години наред и заместник на организацията , която обединяваше дейността на 3500 читалища.

През 2012 години бяхте поканен за директор на издателството „Български писател”, а през следващата година излязоха над 70 книги на писатели. Лично участвахте в премиерите в столицата и в провинцията на болшинството от тях. Главното тогава бе издаването на двутомната история за 100-годишнината на СБП.

Станах директор, но още в началото разбрах, че допълнително ще бъда и редактор, и коректор. И, разбира се, най-важното – да намирам средства за издаването. Първият том за периода 1913–1944 години беше вариант на отпечатаната книга през 2003г. По -сложна беше задачата на тримата колеги Благовеста Касабова, Иван Есенски и Воймир Асенов относно втория том. Драматичните 1944 и 1945 година оставят свой незаличим отпечатък и върху съдбите на стотици писателски съдби. Следващото десетилетие беше белязано от каноните на една нова естетика, издигнала партийността и идеологемите като барометър за талант и жизнена позиция. Но въпреки това, двутомната история стана добра.

Вие сте един не само талантлив и ярък талант, но и модерен поет, който във всяка нова творба надгражда философското начало и звучене на поезията. Може, би най-важната роля на поезията е човеколюбието и отрицание на озлоблението.

Благородната, най-важната задача се състои според мен в двете мисии на поезията. Първата е свързана с човешката способност да се радва на живота, дарявайки с радост и щедрост себеподобните си. А втората мисия обуславя начините, чрез които човек се подготвя за смъртта, възприемайки я като онтологическа реалност и метаморфоза за живот в други измерения, и по други закони.

Когато читателите се запознаят с Вашата лирика и почустват нейната дълбочина те разбират широките поетични пространства на автора. Стиховете, метафорично изобразяващи красивата природа на родната земя, се допълват често пъти с мисловните асоциации в областта на историята, географията, митологията, древната философия…

Приемам тези ваши думи като оценка на една голяма част от моето авторско творчество на поет-мислител. Защото винаги неразгадан ще си остане вечният въпрос за съдбата на човека, за истинския смисъл на човешкия живот, който преминава така бързо като буйна, река.

Но в дървото на живота израстват неусетно дори и клоните на вечните човешки страсти: великото тайнство на любовта. Истината ми лирика е главната тема в редица мои книги от първата поредица.

По Ваша инициатива беше създадена и Българо-Швейцарската академия на художествените науки, на която станахте председател. Тази институция допринася за взаимното опознаване на творците от двете европейски страни. Знайно е, че в Швейцария живеят и работят немалко български граждани, интелектуалци. Благодарение на Вашата преводаческа дейност българските читатели можаха да се запознаят с част от многообразнотото творчество на Алберт Щеффен – класик на швейцарската литература. Той е е автор на повече от 80 произведения – поезия, драматургия, естетика. Като съставител и преводач от немски език вие подготвихте един красиво оформен том от триста страници. Това произведение на издателството „Богианна” беше оценен високо и от страна на издателството за художествени науки в Дорнах, Швейцария и от фондацията „Алберт Щеффен”.

Искам да добавя, че имаме още няколко книги като съвместни издания. Стихосбърката „Скали от вятър”, която излезе през 1997г. в 37 страници беше представена на два езика – български и немски. Редом до всяко стихотворение беше отпечатан и текстът на немски език. Затова съм благодарен на Лили Иларионова, която осъществи поетичен превод на немски език.

„Поетон” – това е заглавието на интересната ваша книга с огледални „хайку”. Японската поетическа техника „хайку” намери отдавна свои последователи и сред българските автори. В началото секцията се ръководеше от писателя Димитър Стефанов.

Съчетанието на източното светоусещане със славянската емоционалност събужда наистина противоречиви предизвикателства. Славянската поетическа нагласа е застанала на границата между западния рационализъм и източния мистицизъм и създава неповторими в своята дълбочина образци. Така търсим онзи смисъл на словото, който одухотворява нашето кратко земно съществуване, дошло от вечността и отправено отново към него.

От година и няколко месеца вече сте председател на Съюза на българските писатели, който е доброволно сдружение на творците на българското слово. Прави добро впечатление, че участвувате лично на всички премиери на нови творби, пътувате из страната и учредявате с домакинството на общините национални литературни награди на имената на писателите – класици, от техния роден край. Какви са посоките на бъдещата дейност в съюзните дела?

В досегашната си работа се старая да бъда верен на себе си, да проявявам толерантност и добротворство, да уважавам мнението на всеки, който е отдал своето доверие и надежда. Постоянно се убеждавам, колко талантливи са моите колеги. Това са изключително емоционални поети, чудесни белетристи, виртуозни публицисти, литературни критици и историци. Болно ми е, че нашата държава десетилетия наред се отнася към своите писатели като мащеха. Ние със сигурност сме най-ощетената част от българската интелигенция откъм държавна и институционална подкрепа.

Не един път съм казвал, че Съюзът на българските писатели е независима, надпартийна и неполитическа творческа организация. Откакто заех председателското място не съм търсил и не съм позволявал да се търси финансова подкрепа от политически централи с користна цел.

Сега главното ни внимание ще бъде да се организира обществена дискусия за оценка, мнения и становища относно публикувания проект за българския език, писменост и книжовност. Комисията за култура при Народното събрание възложи на СБП такава функция. Трябва да поемем своята отговорност в сътрудничество с творческите съюзи и другите писателски обединения.

В края на нашата среща-разговор нека отбележим важния период от журналистическата Ви дейност. През 1985г. след конкурс станахте редактор в Комитета за телевизия и радио или по-точно в тогавашната Обединена военна редакция. Подготвяхте рубриката „Лира и тръба” и създадохте поредицата „Моят гарнизон”. В нея за автори бяха привлечени Димитър Христов, Петър Динчев, Димитър Миллов, Николай Милчев и много други поети.

Върна ли се назад в спомените несъмнено констатирам, че едни от най-хубавите ми години са свързани с моята работа във Военната редакция на Комитета за телевизия и радио. А това бяха не една и две, а цели пет години. Полъхът на промените витаеха не само в мислите ни. Но едва ли някой от нас можеше да предположи какво ще ни донесе бъдещето.

Военната редакция не беше просто редакция. Тя беше душата, „светая светих” за младите литератори. Малцина са поетите и белетристите, които не са били сътрудници на тази редакция и на знаменитата радиостанция „Младост”.

Нека да си призная, че обичам армията и нейните командири. В последно време заедно с Управителния съвет на Съюза на ветераните от войните осъществихме в Централния военен клуб редица съвместни инициативи. Писателите и полковници от запаса. Георги Георгиев и Стефан Стефанов подготвиха юбилейна антология на военната проза и книга за писателите-фронтоваци.

Лично аз се гордея, че съм правнук на опълченеца Марин Табашки, един от героите, спасили Самарското знаме в боевете край Стара Загора, който после участва в Сръбско-българската война край Сливница. Неговата сабя се пази в музея на Панагюрище. А татко ми и тримата чичовци са участници в Отечествената война.

Стефан Симеонов


Боян Ангелов (Боян Ангелов Иванов) е роден на 27 август 1955г. в гр. Панагюрище. Завършил е гимназия в родния си град през 1973г. През 1980г. завършва специалностите философия и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е като редактор и главен редактор в столични издания, в Министерството на културата, в Комитета за телевизия и радио, в Българската академия на науките. Завършил е аспирантура в Института за философски изследвания при БАН със защитен докторат на тема „Влияние на античната философия върху Българското възраждане”. От. 1990г. е главен редактор на списание „Читалище”, а от 1994г. до 2002г. е заместник председател на Съюза на народните читалища. Председател е на фондация „Читалище-1870”, която от 1999г. е издател на сп. „Читалище”. От началото на 2013г. е директор на издателство „Български писател”. Автор на 21 поетични книги на български език. Негови литературни творби са превеждани на различни езици. Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти. Носител е на престижни литературни награди у нас и в чужбина. От 2014г. е Председател на Съюза на българските писатели.

03rd Dec2015

„Гражданскоправна поема“ – необикновената книга на проф. д-р Огнян Герджиков

by Черно и Бяло

На 21 ноември най-голямата аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски събра над 600 почитатели и приятели на един от най-известните съвременни български юристи, авторитетен и обичан преподавател в Юридическия факултет – проф. д-р Огнян Герджиков. Поводът бе премиерата на книгата му „Гражданскоправна поема или „закон, възпят в стихове“, издадена от издателство „Български бестселър. Събитието бе организирано и със съдействието на клуба на юриста „Тодор Пиперков.

На представянето на книгата вечерта самият автор цитира някои отбрани от нея стихове – запомнящи се и вдъхновяващи. За тях се изказаха писателят Димитър Томов, поетът Недялко Йорданов и др. Новият ректор на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков приветства автора и направи кратка професионална рецензия на книгата, като завърши с думите: „… Макар и в областта на иронията и закачката, с тези стихове човек може да се забавлява и да запомни с лекота тази не лека материя.“

На 135 страници талантливото перо на юриста-поет ни потапя по необичаен начин в света на гражданското право. Стиховете му са илюстрирани с прекрасни шаржове от известния художник Калин Николов. Негова изложба съпровождаше и премиерата.

В предговора си към изданието проф. дюн Васил Мръчков изтъква: „Професорът събира в стихове думите, които се обичат и привличат в римувани строфи. Така правните норми, признавани да отправят предписания, се превръщат в благозвучни четиристишия с послания, които достъпно – леко и меко склоняват и убеждават.

Тази магия е присъща само на постигналия съвършенство закон, който се е превърнал в право. Него има предвид Публий Ювениций Целз, когато във II в. от новата ера елегантно определя правото като изкуство на справедливото и доброто.“

А големият Недялко Йорданов, във встъпителен текст към книгата, определя написаното като поява на нов жанр в съвременната българска литература – Правна поезия! Не „правена“, а ПРАВНА. На премиерата той прочете две оди, написани от него и специално посветени на професора.

Повече за книгата вижте на: www.bgbestseller.com

Юлияна Томова

снимки: Издателство „Български бестселър”

10th Sep2015

Балкански мотиви в езика и културата на българите

by Черно и Бяло

1В монографията се изследват и анализират балканските черти в българските текстове, посветени на родилния обред, като се обръща особено внимание на терминологията, обредността и фолклорните материали. Раждането се разглежда като важна част от модела на света, тясно свързана с други негови сфери (календар, народна медицина, демонология и пр.). Фактите от езика и културата се интерпретират като неделимо цяло. Лексиката и фразеологията на раждането, антропонимиконът и именуването, етнографията на речевото поведение демонстрират типичната за Балканите пъстрота на „своето“ и „чуждото“. Представите за връзката между раждането и житейския сценарий отразяват сложните преплитания между древни митологични аспекти и елементи от народните православни схващания (свързването на култа към Богородица с вярването в предсказанията на демоните на съдбата, възприемането на повторното като синоним на смъртта, маркираността на „съботниците“). Празничният комплекс, свързан с първите стъпки на детето, включва целия спектър от лингвокултурни балканизми, като едновременно разкрива и спецификата на българската традиция на фона на общославянската и балканската. В книгата са публикувани теренни записи от последните години, осъществени в градове и села, както и етнолингвистични карти.

…Пред нас е една задълбочена книга, посветена на огромен период от живота на човек – от раждането (и още по- точно от сватбата на бъдещите родители) до първата стъпка. Период, който в живота изтича като един миг.
…център на вниманието е текстът. Словесен или не, той в крайна сметка е облечен в дума, име, реч. Като червена нишка преминава думата през цялата книга, а думата-име (изключително интересна глава!) е мостът между човекът изобщо и човекът аз. Грандиозният преход от небитието до първата стъпка се извършва от наречения човек. И това още веднъж ни убеждава, че в началото е било Словото.

Д.ф.н. Т. В. Цивян, главен научен сътрудник, Институт по славянознание – РАН

 

28th Aug2015

Обърни се с гняв назад, част 2

by Черно и Бяло

Едно интервю на Величко Хинов с поета Георги Джагаров

Георги Джагаров, снимка: monitor.bg

Георги Джагаров, снимка: monitor.bg

Георги Джагаров: „Знам, че Луканов извърта и хитрува”…
ВХ: Изглежда, че отново настъпи време разделно?
ГД:
Настъпи и то по-лошо, защото преди бяхме се научили да заобикаляме така наречения класово-партиен критерий, за нас той беше повече обща фраза, отколкото практика. Сега отново се връщаме към него, но в разделителната му, антикултурната му същност. Враждуваме помежду си, за да доказваме кой е бил по-близо до предишната власт и в зависимост от това да му теглим ножа.
ВХ: Според вас какви ще бъдат резултатите?
ГД:
Много просто – политическо разчистване на сметки. До вчера вие бяхте талантите, от днес нататък сме ние. Но въпросът е там, че талантът не се дава с политика, той е дар от природата и ако една политика не се съобразява с този факт, както сега това става у нас, тя рано или късно се проваля.

ВХ: В този смисъл предишният режим подкрепяше ли талантите?

ГД: Безспорно! Това може да се види по отношението към Илия Бешков, Елин Пелин, Багряна, Панчо Владигеров и много други. Режимът им прощаваше политическите увлечения, за да ги привлича на своя страна и да укрепва положението си. Не забравям, че са били извършени и престъпления, но тях ли ще използваме сега като примери?

ВХ: Като вземем предвид само талантливи хора, може ли един талант да се замени с друг?

ГД: Талантът е изключение и той не може да се замени дори с по-голям талант. Не може с Христо Ботев да замениш Димчо Дебелянов или Николай Лилиев. За обратното да не говорим. Такава замяна била една варварска реституция, при която вместо да възстановим някаква ценност, ще съсипваме и унищожаваме други ценности. А като вземем предвид и покровителството, което бившият режим отдаваше на социалните, патриотичните и революционните мотиви в нашата литература, нищо няма да ни попречи да посегнем и върху имената на Ботев и Вазов.

ВХ: Вие бяхте приятел на Пеньо Пенев. Неотдавна в „Демокрация” излезе една бележка срещу вас, в която се цитираха думите на Пеньовия брат, защо не излязохте с опровержение?

ГД: Такива бележки не се опровергават. По-добре е да запушиш нос и да отминеш, и да не се обръщаш назад, дори и с гняв. За мен паметта на Пеньо е свята. Аз съм му посветил стихотворение още когато беше жив. Той също ми е посветил. Завещал ми е тетрадките си, нарекъл ме е и в живота, и в смъртта си свой брат. Повече какво бих могъл да кажа, освен да спомена за трийсетте сребърника? И кой, и защо ги дава?

ВХ: Не виждам да сядате сега с Дамян Дамянов, Любомир Левчев, Константин Павлов и някои други поети, за които някога така решително се застъпвахте?

ГД: С Дамян Дамянов не сядам по понятни причини, но продължавам да обичам неговите талантливи и силни стихове. Същото бих могъл да кажа и за Любомир Левчев. Не съм се отказал и от Константин Павлов, въпреки че върху нашите отношения отдавна е легнала студена сянка. Не мога да се откажа, защото не аз, а той някога написа, че няма нищо по-противно от затлъстял поет, както и онзи страшен стих за пепелянките, които изпраща за дребни услуги при свои приятели. Не съм се отказал от нито един автор, за когото някога съм си мислил, че ни носи предчувствие за пролет в нашето общество.

ВХ: Изобщо вие редовно се застъпвахте за млади автори. На какво се дължи тази ваша слабост? Или това беше някаква роля, която ви се диктуваше отгоре?

ГД: На мен никой никога не ми е диктувал, някаква роля. Не е възможно да ми се диктува. Ролята, за която ме питате, се наложи естествено. Тогава аз публично се бунтувах срещу сталинизма във всичките му модификации. Наоколо се създаваше електромагнитно поле, което привличаше и моите връстници, и по-младите от нас. След унгарските събития през 1956 година срещу по-младите започна масирана атака в печата, но целта беше да бъде изолиран от тях, да им бъда противопоставен като човек, който им оказва лошо влияние. Ние решихме да отстояваме правата си заедно. Това стана на едно обсъждане през 1957 година. Така продължавахме по своя път, докато през 1963 година Тодор Живков произнесе известната си реч за литературата.

ВХ: Как я възприехте, като нападка или като грижа за вас?

ГД: Имаше и едното, и другото. Но същественото беше, че се отричаха нашите опити да пишем така, както изискваха нашите преживявания. На предварително съвещание в ЦК е било цитирано стихотворение от Велин Георгиев, след което е било прочетено и едно мое. Разгневени гласове са викали по мой адрес – мястото на този е в затвора, да се изключи от партията, той е тарторът и др.п. Всичко това бързо го научихме, но струва ми се, че не се уплашихме.

ВХ: Това личи и от редица ваши статии.

ГД: Знаете ли, аз съм израснал в страшно бедно семейство, не съм имал нито културна среда, нито вуйчо владика да ми подаде ръка. Забелязаха ме мои учители, а по-късно и редакторът на „Българска реч” Малчо Николов, появи се една вечер и Радой Ралин. Когато през 1945 година получих от Христо Радевски едно насърчително писмо, три пъти съм обиколил Сливен от вълнение. Знам какво е да ти се каже навреме добра дума. Това изби у мене като вътрешен подтик. Освен това вярвах и на усета си за таланта и на радостта, която ми доставяше неговото появяване. Като си мисля сега за тази роля, разбирам, че общо взето правилно съм се насочвал.

ВХ: Блага Димитрова, с която заедно сте следвали в Ленинградския и Московския университет и заедно сте завършили Литературния институт „Максим Горки”, как се отнасяше към вас?

ГД: Да, тя беше аспирантка, подготвяше кандидатска дисертация за Маяковски, аз бях студент. Помагала ми е, разбира се. Тогава тя плуваше по гребена на вълната и оттам понякога ми помахваше с ръка да опитам и аз по-нависоко, но не успявах, не ми вървеше, обърквах се сред другите вълни на живота, които бушуваха около мене.

ВХ: Защо отношенията ви сега не са добри?

ГД: Не сега, а отпреди двайсетина години. Защо? Ще ви разкажа за един случай от началото на месец септември 1989 година. Повика ме в ЦК Тодор Живок, сложи две тъмнозелени папки на масата, седна.

АЗ: (все още прав): Добър ден, другарю Живков!
ЖИВКОВ: (разсеяно): А-а! Сядай, сядай!
АЗ: (сядам): Някаква задача ли има?
ЖИВКОВ: (изведнъж грубо): Слушай, ти докога ще се занимаваш с тази Блага Димитрова?
АЗ: (стреснато): Как докога?…
ЖИВКОВ: Търсиш връзки с нея и мъжа й, Йордан Василев ли беше? Опитваш се да хвърляш мостове! (Гледа ме строго). Джагаров, тя те мрази! Разбираш ли какво ти говоря? Мрази те повече от мене! Като чуе името ти – побеснява, змии и гурещи бълва!…
АЗ: Това са наши лични отношения!
ЖИВКОВ: Лични! Каквито и да са, няма да ги оправиш! Знаеш ли коя е тя?
АЗ: Заедно сме учили. Знам какво ще ми кажете.
ЖИВКОВ: (отваря горната папка): А това на кое разузнаване служи, знаеш ли? На КГБ или на ЦРУ? Или и на двете едновременно? Или и на трето? Знаеш ли!…
АЗ: Другарю Живков, не ме поставяйте в неудобно положение!
ЖИВКОВ: (прелиства папката): Виж тук, виж! Ако искаш, сам чети! Това са достоверни сведения! Не съм ги събирал аз, за това си има специални органи. Сто пъти съм ги предупреждавал да не измислят! Ето – виж, виж!
АЗ: Нищо не искам!…
ЖИВКОВ: А мъжът ѝ знаеш ли кой е?
АЗ: Беше състудент на жена ми. През 1955 година му помогнах да бъде назначен в списание „Септември”. Но Тодор Павлов го уволни без мое знание. Оттогава…
ЖИВКОВ: (прекъсва ме): Бачо Тодор имаше верен усет за хората!
АЗ: Верен – неверен, поводът беше, че Блага и съпругът ѝ са изтъквали на преден план в нашата критика Владимир Василев.
ЖИВКОВ: Не това, Джагаров! Ние към Владимир Василев си оправихме отношението. Не това е поводът! (Затваря едната папка, отваря другата, прелиства я.) Баща му на този, как беше, Йордан, Йордан Василев, е умъртвявал ранени партизани! Ти представяш ли си? Не ги е лекувал, а ги е умъртвявал, тровил ги е! Какъв лекар? Убиец! Затуй е пострадал след Девети! Затуй сега синът му мрази всичко! Другите мрази! Себе си мрази! Може би е развил някоя болест…
АЗ: Не ми се вярва.
ЖИВКОВ: (рязко, натъртено): Не ти се вярва! (Гледа ме остро). Не ти се вярва и предложи Блага Димитрова за Димитровска награда!
АЗ: Блага Димитрова е факт в нашата литература. Написала е хиляди страници стихове, поеми, проза…
ЖИВКОВ: (прекъсва ме): Възхваляваше вождовете! Стихове за вожда! Червенков на мавзолея! Литература! Опитвал съм да чета, не може да се чете, а ти!…
АЗ: Тя заслужаваше признание. Безпартийна е, но винаги се е вдъхновявала от борбата за социализъм, от успехите в нашето общество.
ЖИВКОВ: Заслужавала е според тебе, но Политбюро мисли иначе. (Прелиства ту едната папка, ту другата.) Ето – виж!…
АЗ: Може да е допускала грешки…
ЖИВКОВ: (затваря папките): Джагаров, това не са грешки, а престъпления! Къде, в коя страна се търпи такова нещо? Ние не сме отмъстителни. След Априлския пленум крачка по крачка вървим към демокрация. Разбира се, наша си демокрация, социалистическа. Подаваме ръка на всеки. Но тези хора са тръгнали против Конституцията и законите! Какво искат? Да кажат поне какво искат! (Мисли). Искат власт, това е! Власт, власт! А ти им пригласяш!
АЗ: Моля ви, другарю Живков, не вярвам, че…
ЖИВКОВ: (тупва с лявата длан по масата): Е, като не вярваш, троши си главата! (Става). Хайде, че имам работа! А ние ще видим…

ВХ: Потвърди ли се това, което ви е казал Живков?

ГД: За папките не знам, но другото – за властолюбието и двуличието, се потвърди. Бях потресен, когато една жена, една поетеса, каза – да изсъхне ръката, която!… Блага проклинаше, а Данчо размахваше бич из коридорите на научните институти. Потресен беше и Петър Динеков. А той не може да бъде обвинен в пристрастие.

ВХ: Значи ли, че Младенов не случайно я покани да го придружава до Париж през май 1989 година?

ГД: Много преди това аз сам ходих в Министерството на външните работи да убеждавам Младенов, че Блага е човек, който заслужава доверие, че на нея могат да се възлагат по-специални и престижни задачи.

ВХ: Умеете ли да забравяте лошото, което някои хора са Ви сторили в живота?

ГД: Мисля – да.

ВХ: Тогава защо на няколко пъти споменахте в лош смисъл Младенов и Луканов?

ГД: А вие не знаете ли какво направиха те срещу мене? Нямам ли право на самоотбрана? Моята самоотбрана е да казвам истината и ако тя е неприятна, аз ли съм виновен?

ВХ: Откога се познавате с Петър Младенов?

ГД: От времето на Световния младежки фестивал в София. Младежки деец, който до такава степен превъзнасяше Живков, че ми дотегна и се скарахме. Предполагах, че прави това, за да се похвали на Живков и не се излъгах. Оттогава все съм си мислил, че този човек е груб и безпощаден кариерист, но съм допускал, че като министър на външните работи ще се поотрака, ще стане по-внимателен към хората, ще се промени за хубаво. Допусках това до самия десети ноември 1989 година, затуй и гласувах за него. Допусках това и до 14 ноември, когато изведнъж възстанових старото си впечатление и реших – дотук, другарю Младенов!

ВХ: А с Андрей Луканов?

ГД: Познавам го от по-рано. Андрей беше умното, способното момче на мама и тате, на целия род Луканови. Така растеше той. Да расте, да порасте, да управлява България! Няма да си кривя душата, изпитвал съм симпатии към него, радвал съм се на стремителното му издигане към върховете на властта. Безспорно умен, безспорно културен, безспорно способен и обигран в политиката. По едно време Живков го гласеше или за министър-председател, или за генерален секретар, беше му открил дори някаква роднинска връзка с Левски. После замлъкна, не споменаваше вече името на Луканов, питаше се защо, а то било, защото Луканов наляво и надясно уреждал хора от родата си, провалял валунтите баланси на страната и други подобни.

ВХ: Изпитвате ли неприязнени чувства към Луканов?

ГД: По-скоро противоречиви. Не може той, ако е човек с култура и съвест, да събере Комисията за вината на БКП и да й нареди да включи името на един поет въ всички списъци. Такава постъпка може да си позволи само един потаен и опасен демагог. Бях на негова страна, когато незаконно го арестуваха, но съм против него, когато го слушам да говори от трибуната на парламента или по телевизията и радиото, защото знам, че извърта и хитрува. А сега, кажете ми, с кого още искате да ме сблъскате?

ВХ: За някои лидери на крайно сините няма да Ви питам.

ГД: Някои от тях бяха някога мои близки по работа и на чашка, разбирахме се, много неща сме си казвали за съдбата на България, а те, изглежда, са забравили това, но Бог вижда, както се казва в един старобългарски надпис.

ВХ: Може ли за малко да се върнем към началото на нашия разговор. Хората имат превратна представа за Вас като държавник. Той ли пречеше на поета или поетът пречеше на държавника?

ГД: И двамата си пречеха, а това беше за добро и на гражданите, и на читателите. Казвал съм го и друг път. Държавната работа е по задължение, работата на поета е по призвание.

ВХ: Пиесата ви „Прокурорът” се игра по много сцени на света, тълкуваха я като първи художествен удар срещу механизмите на сталинската система у нас, режисьорът Любомир Шарланджиев направи филм с великолепни актьори, но филмът повече от двайсет години беше забранен, а вие бяхте на такъв отговорен пост, как да си обясним този факт?

ГД: А вие как си мислите, че всичко ми е било разрешено? А как си обяснявате, че престанах да пиша? Живков е казвал за мене – не пише, защото знае, че партийната критика отново ще го погне, но този път ние няма да го защитим! Казвал съм му – другарю Живков, пуснете поне филма! Отговарял ми е, че отново ще го види, но ми е казвал и друго – че съветските другари били против, някакъв Романов! Веднъж с Венчето, Невена Коканова, се бяхме разбрали и тя да говори с Живков, и аз да говоря, говорихме, но нищо не се получи.

ВХ: Ако сега трябваше да напишете пиесата, какви щяха да бъдат героите ѝ?

ГД: Същите, както и пиесата! Със същия патос, със същата болка и надежда.

ВХ: Живков по този начин не е ли държал поета за гърлото?

ГД: Днес всичко може да се каже. Но на Живков аз съм признателен, че ме е спасявал от моите противници, които не бяха малко, а не затуй, че ме е държал за гърлото, ако изобщо е правил това.

ВХ: Всъщност може ли да се твърди, че всичко е започвало и завършвало с Живков?

ГД: Всичко това е системата. Живков ли я започна? Не, разбира се! Макар че той най-дълго стоя начело. Но пред нашите очи той все повече откриваше нейната негодност, а през последните години направо я отричаше, и то в спорове с Гобрачов. Ще мине време и ако не ние, нашите деца ще разберат какъв държавник сме имали.

ВХ: Казахте ми, че не умеете да лъжете и че това Ви е струвало твърде скъпо както по време на борбата срещу фашизма, така и по-късно – в условията на тоталитаризма. Какво ще кажете за тези ваши другари, които писаха срещу вас?

ГД: Случайно се срещнах с един от тях, смее се, върви към мене, протяга ръка, казвам му – Не ви ли е срам! – а той ми казва – Ти защо напусна партията?

ВХ: Наистина – защо?

ГД: Сто пъти ли да обяснявам? Каквото е имало да казвам, казал съм го в писмото до партийната организация. Вижте там, в „литературен фронт” от януари 1990 година. А може и да прочетете някои неща, които съм публикувал преди пет или преди двайсет години. Слушали сте предаването по телевизията за посещението на една група писатели в САЩ през 1980 година. Помните ли, че тогава повече от половин час говорих срещу партийната пропаганда, че тя ни лъже за американския начин на живот? Помните, нали? Не съм от онези, които бързо си сменят възгледите, бързо се приспособяват към новата обстановка.

ВХ: Разочарован ли сте от днешната политика?

ГД: Не разочарован, а ужасен! Търсим път към Европа – на запад или на изток, на север или на юг, но не и към себе си, а може би този път към самите нас е най-верният, защото Европа е в нас, и то много по-рано, отколкото за някои други народи. И какво постигнахме досега, освен приказки за свобода и демокрация? Стопанска разруха, грабежи и спекулации, престъпност, проституция, СПИН, безработица, глад и мизерия за по-голямата част от народа! Съсипахме държавата си, объркахме отношенията си със съседите, отново затваряме всички изходи, за да си оставим само един, от който най-сигурно ще влезем в клопката.

ВХ: Вярвате ли на нашите днешни политици?

ГД: Има умни и гъвкави политици, на които вярвам, без да ме интересува от какъв цвят са. Вярвам например на Беров, че той и неговият екип ще овладеят хаоса, ще сложат спирачки на инфлацията, ще въведат поне малко ред и законност в нашите обществени отношения.

ВХ: Смятате ли, че за българина е характерно да бяга от себе си и да търси спасение навън?

ГД: Не мисля, че това е черта на българина. Изобщо не мисля, че за българина трябва да се говори така на едро, ту да го изхвърляме на сметището, ту да го въздигаме до небесата. Той е и такъв и онакъв, каквито сме и ние, и ако някой от нас е подлец и разбойник, това не означава, че всички сме подлеци и разбойници, както не означава, че ако някой от нас е гении, то и всички ние сме гении. Защо едни остават тук да носят заедно кръста на родината ни, а други бягат към чужбина? Накъде бягат? Не съм Албания или към Бангладеш, а към Германия, Франция, Съединените американски щати, защото се надяват, че там наготово ще получат това, което не са успели да постигнат с труда си в България. Бягат, за да грабят от богатствата на други страни и народи. Но това не е спасение, а пълно нравствено падение. За тях се отнася приказката, че ние сме племе талантливо, ученолюбиво, работливо, горделиво и най-вече – крадливо! Това ли е българинът? Не, това са някои българи!

ВХ: За какво най-много съжалявате в живота си?

ГД: Съжалявам, че разпилях много от силите си и не успях да дам на хората всичко онова, което те очакваха от мене.

ВХ: Какво би могло да ви пречисти от угризения на съвестта?

ГД: Съзнанието, че мога да поправя грешките си, че мога да изгарям в творческите си мъки и, разбира се – да обичам с най-чистите пориви на душата си.

ВХ: Вашият бивш шофьор имал няколко мерцедеса, това може и да не е вярно, вие вече не се возите на служебен мерцедес, липсва ли Ви?

ГД: От служебния мерцедес слязох в въздишка на облекчение, наблизо нетърпеливо потропваше с крак моят млад и силен Пегас, хванах го за гривата и сега той ме носи навсякъде, където си наумя.

ВХ: Благодаря Ви за този разговор.

27th Aug2015

Обърни се с гняв назад, част 1

by Черно и Бяло

Едно интервю на Величко Хинов с поета Георги Джагаров

Георги Джагаров, снимка: monitor.bg

Георги Джагаров, снимка: monitor.bg

Георги Джагаров: „Знам какво са говорили в политбюро – да ме унищожат!”
ВХ: Господин Джагаров, нашите читатели са предимно млади хора, не ви познават, а доколкото научават нещо за вас, това е по-скоро докосване до едно ехо, отколкото среща с вашата личност. Това смущава ли ви?
ГД:
За никого не е приятно да се откъсва от младите хора. Ако те не търсят и не четат един автор, той е загубен. Но аз не мисля да произнасям подобна присъда над себе си. Сега всичко е объркано, още не се знае кое какво е. Моите връзки с младите хора се прекъснаха изкуствено. Едва когато се възстановят, ще мога да отговоря на вашия въпрос. Тогава се разбера нужни ли сме си с младите хора един на друг, заедно ли ще вървим към бъдещето или ще се разделим. Но при всички случаи не искам младите да губят. Досега винаги съм бил с тях, пък и те са били с мен. По-нататък животът ще решава.

ВХ: Младите хора и да ви търсят, не могат да ви намерят по книжарниците, от десет години насам вие не сте се появявали с нова книга, нито преиздавате някоя от старите.

ГД: Така е, защото аз не съм професионалист. Писал съм от време на време, когато ми дойде и както ми дойде. Това е лошо, но какво да правя? Не можах да се преборя с характера си. Оправдавал съм се с една или друга заетост, както и с това, че не е важно колко си писал, а как си го написал. Късно разбрах, че вдъхновението не идва на готово, че то е едно постоянно състояние, което се поддържа с труд и постоянство. Само тогава авторът може по-често да се среща с читателите си и да си сверява часовника с тях. Съжалявам, че пропуснах тази възможност и сега ми се налага да се разплащам с лихвите. Не че не съм правил опити да се затворя някъде и да се отдам на писане, но не съм успявал. Надявал съм се да успея поне през тези няколко години, но както виждате, отново котка ми мина път.

ВХ: Имате предвид атмосферата около вас?

ГД: Това малко ли е? Цял живот да се блъскаш с убеждението, че създаваш някакви ценности за народа си и накрая да дойде някакъв политически или литературен мошеник и да разруши всичко, което е било смисъл на живота ти, това как ви се струва? Не, не мисля, че всичко ще бъде разрушено, стъпкано и оплюто, но ме измъчва самото това явление, самият този стремеж да се руши, да се тъпче и оплюва. Някога ние цитирахме Кавафис за варварите, които още дойдат, а се оказа, че те са били тук, при нас и сред нас.

ВХ: Вие бяхте заместник-председател на Държавния съвет, това може би…

ГД: Един от заместник-председателите!

ВХ: За другите не се говори, кои бяха те?

ГД: Митко Григоров, Пеко Таков, Ярослав Радев. Имаше и двама първи заместник-председатели – Кръстьо Тричков и Петър Танчев. Общо шест души.

ВХ: Как си обяснявате това пристрастие към вас?

ГД: Да оставим читателите са ми да си отговорят.

ВХ: Може би защото след ноември 1989г. вие пръв напуснахте БКП, подадохте си оставката отвсякъде, отказахте се от всички звания и отличия на бившия режим, обявихте се за независим народен представител, обърнахте гръб на новите партийни и държавни ръководители?…

ГД: А нямах ли това право, когато се провъзгласяват принципите на свободата и демокрацията? Беше ми дотегнало да завися от една партийна върхушка, тя да ми определя как да живея и какво да правя. Новите властници бяха от същата тази върхушка, познавах ги много добре с тяхната страхливост и непочтеност, с тяхното грубиянство и властолюбие, само че сега искаха да се представят в друга светлина, да си измият ръцете и да излеят помията върху главата на Тодор Живков, пък и на всеки, който им беше неудобен. Аз не им бях удобен, защото рано или късно щях да ги разоблича. Въпросът беше – къде? В партията или извън партията? Предпочетох това да стане извън партията, за да не й усложнявам положението отвътре. Но тези хора не разбраха за какво става дума. Знам какво са говорили в заседание на Политбюро – да ме унищожат! Затуй надигнаха срещу мен цялата си сбирщина от лъжци и клеветници. Мислеха че лесно ще се справят, като пуснат в ход понятията живковизъм, живковисти, както е постъпвал и техният учител Сталин с троцкизма и троцкистите, с бухаринщината и бухаринци. При това аз бях уязвим, защото Живков наистина ме е защитавал, но от кого – от такива като тях! Бях сам, а тълпата ревеше, искаше да разкъса някого и те я насочваха срещу мен. Това са същите, които преди три години заповядаха да бъде арестуван Живков, а сега го оплакват без дори да се засрамят, че те са виновни.

ВХ: Бихте ли казали с какво по-конкретно сте се занимавали в Държавния съвет?

ГД: Това не е тайна за никого, ако сериозно се интересува. През първите няколко години бях председател на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото, помощен орган, който имаше за задача да подготвя стратегически разработки. По-късно този съвет беше прехвърлен към Министерския съвет. Отговарях и за работата на две комисии, едната – по националните и международните награди, другите – по наименуването и пренаименуването на обекти с национално и местно значение – села, реки, върхове, местности, параходи и др.

ВХ: Неотдавна един народен представител каза, че сте възглавявал и комисия по възродителния процес?

ГД: Излъгал е горкият, но може би не от злонамереност, а от незнание. Ако е имало такава комисия и аз съм я възглавявал, сега бих намерил основание да се похваля с нещо полезно и исторически необходимо. Защото аз не бих се занимавал с насилствена и кампанийна смяна на мюсюлманските с християнски имена, а бих се заловил с механизмите на нашето национално съзнание, с националното възпитание и образование. Всеки народ има право на това, нашият – също. Така че възродителният процес не може да се отхвърля и осъжда, без да се накърнят интересите ни като нация. Друг е въпросът, че в него са взели участие и престъпници, но аз питам – а в кое благородно дело не са участвали и престъпници?

ВХ: Одобрявате ли асимилацията по принцип?

ГД: Дали я одобрявам или не, това няма значение. По-важно е, че тя се е вършила и се върши навсякъде по света. Ако един чужденец, който живее в България, е решил да се срасне с нашия народ и възпитава децата си да бъдат българи, аз не виждам в това нищо осъдително. Друго е, ако това го прави под натиск на държава, на партия или на някаква друга институция. По този начин – насилствено или с различен род съблазни, са били асимилирани по време на робството милиони българи. В националната си политика ние не можем да не държим сметка за този факт. Затуй ми се струва странно, че някои политици говорят за две национални общности у нас. Ние сме се изградили исторически като една национална общност. Това съвсем се означава, че се пренебрегват интересите, своеобразието на различните етнически групи, напротив! При това нито една от тях не е териториално обособена от българския народ и да се представят сега претенции към териториално обособяване по села и градове, не е нищо друго освен проява на антибългарски национализъм, на насилствена асимилация, която ни е позната от далечното минало.

ВХ: Работата на Комисията по наименованието и пренаименованието на различни обекти не е ли била свързана и с личните имена на гражданите?

ГД: Не, разбира се! Но когато комисията се преустрои в Комисия по езиковата политика, някъде след 1986 година, ние настоявахме нашите учени да подготвят и да издадат пълен Именник на българските граждани, за да бъдат улеснени родителите в избора на имена за децата си. В този смисъл особено настойчив беше проф. Заимов, а ние успяхме да издадем кратък препоръчителен именник, в който наред с християнските, бяха включени и редица мюсюлмански имена. Не забравяйте, че в именната си практика ние се сблъскваме с какви ли не щуротии, например с имена като Проститутка, Телефонка, Язовир, Пръцко и др. п. Ще се съгласите, че държавата не бива да позволява на своите граждани да заклеймяват децата си със срамни и позорни имена. Иначе съм бил за пълно равноправие между именните системи на различните религиозни общности.

ВХ: Според вас езикът може ли да управлява?

ГД: Това е все едно да ме питате дали могат да се управляват земетресенията или ветровете. Не, езикът не може да се управлява, той се движи по свои вътрешни закони, почти равнозначни на природните. Но ако тези закони не могат да се управляват, може да се управлява отношението на човека към тях. Затуй ги изучаваме и когато ги формулираме ясно и точно, те ни служат като норми за поведение, повишават езиковата ни култура, подпомагат езиковото ни общуване. На тази основа възникват азбуката, правописът, стилистиката, литературният език.

ВХ: Наближава най-българският от всички български празници – 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий. Разказахте ми как сте го посрещали като дете. Имате ли да споделите нещо извън детските си и ученически спомени?

ГД: Този най-български от всички български празници е преминал през много изпитания, но – слава Богу! – винаги е побеждавал, а с него е побеждавал и българският дух, съзнанието ни, че „и ний сме дали нещо на светът!”. Може би тъкмо поради тази сила, която носи в себе си, той почти беше забранен по времето, когато България беше управлявана от такъв интелигентен сатрап като Вълко Червенков. Празникът беше сведен до просветните, научните и културните организации. Изчезнаха трицветните знаменца, шумните орляци на деца по улиците, песента „Върви, народе възродени!”. Груба и тежка ръка удари българина по душата.

ВХ: Кога празникът беше възстановен?

ГД: След 1956 година и тук не мога да не подчертая заслугата на Тодор Живков. Празникът отново се превърна в общонароден, стари и млади, жени и деца, ученици, студенти, писатели, учени, инженери, лекари, работници и селяни, уки и неуки – всички ликувахме! Слушал съм какво си говорят чужденци – такъв народ, който може да чества азбуката и словото си, е велик народ, народ със светло бъдеще! Но системата не би била тоталитарна, ако не беше се възползвала и от този празник, за да възвеличава себе си. Потоците от народ се насочваха към трибуните, от където партийни и държавни ръководители трябваше да приветстват хората, а хората да приветстват ръководителите си. Застанал съм за малко на мавзолея, до Стоян Михайлов, гледам манифестацията и тръпна от възмущение. Стояне, казвам, виж, виж как наред с образите на нашите първоучители, на Климент Охридски и Черноризец Храбър, на Патриарх Евтимий, Отец Паисий, Раковски, Левски, Ботев, Вазов над главите на хората се мандахерцат и физиономиите на Пенчо, на Гришата, на Пешо! Идиотщина, казва Стоян, трябва нещо да се направи, не може така! Внеси предложение!

ВХ: Внесохте ли?

ГД: Много пъти съм занимавал Живков с този въпрос, подкрепяха ме Балевски и Зарев и представете си, че Живков се съгласяваше, но не смееше да постави този въпрос в Политбюро, за да не обиди другарите, с които работеше. През 1989 година направих и писмено предложение как да преминава празникът, но от ЦК не получих никакъв отзвук.

ВХ: Знам, че се водеха спорове как да се нарича езикът, за който светите братя са съставили нашата азбука?

ГД: Дълги и неприятни, преднамерени спорове. Нашите учени, повечето от тях не отстъпваха от научната истина. Тя се оспорваше от наши славянски братя, които твърдяха, че езикът бил общославянски. Но по онова време славянските езици са били достатъчно разграничени един от друг, всеки си има своите характерни и речникови, и фонетични, и структурни белези, така че Константин- Кирил Философ и брат му Методий не са се заели да правят азбука за някакво славянско есперанто, а за езика, който им е бил майчин, тоест – езика на българските славяни. За това има достатъчно доказателства. Но се намери един руски специалист, който аргументира отрицателното си становище с това, че в ХІ век българите още не били славяни, следователно и езикът на двамата братя, първият книжовен език на славяните не можел да се нарича български. Негова милост се правеше на разсеян, занимаваше се с научна демагогия. Защото българите на Аспарух вече втори век са общували със славяните от своята държава на техния славянски език и защото славяните в тази българска държава няма как другояче да бъдат наричани освен както се наричат и днес – българи. Не искам тук да продължавам един научен спор, а само да изкажа мнението, което съм поддържал тогава. Понятието славянски, старославянски е много услужливо, много удобно, ако трябва по равно да се разпределят богатствата на една велика езикова култура, но то е абсолютно неприемливо, ако трябва да се отстоява истината. А тя е в това, че езикът, на който е съставена азбуката, е език на българските славяни, повтарям – български език, сега старобългарски.

ВХ: Водеха се спорове и за азбуката. Вашето мнение тогава и днес?

ГД: Няма спор, че солунските двама братя са съставили глаголицата. Спорът е кой и къде е съставил кирилицата. Повечето специалисти приемат, че тя е съставена от Климент Охридски в чест на неговия учител. Но ако това е вярно, тя още през девети век би могла да се нарече кирилица. Такова нещо няма. Думата е образувана по-късно. Никой от учениците, които са се клели пред Христовия кръст да бъдат верни последователи на своите учители, никой никога не би си позволил да отстъпи тази клетва, да се отклони от свещените букви на глаголицата. Това би могъл да си позволи друг учен мъж на тогавашна България, царският син Симеон, човекът, който е завършил образованието си в Цариград и предполага се, до съвършенство е владеел гръцките писмена, само той и кръгът от просветени люде около него. Преписването на свещените книги в Плиска и Преслав, вече преведени на български от двамата братя и техните ученици, е ставало под диктовката на Климент, Наум и другите, но с кирилица, а не с глаголица, защото глаголицата е била по-трудна за усвояване и приложение. Такова си беше моето мнение тогава, такова си остава и досега. А да се нарича нашата азбука славянска, за мен е също неприемливо, защото половината славянски народи си служат с латиница. Еднакво приемливо за всички би било да наричаме нашата азбука кирилица, както би трябвало да я наричат и сърби, и руснаци, и украинци, и белоруси, че и десетки други народи и народности, ако толкова се дразнят от името българска.

ВХ: Какъв смисъл влагате в понятието майчин език?

ГД: Зависи от повода. Ако ме попитате кой е моят майчин език, аз естествено ще ви отговоря – езикът на майка ми. На този език не се говори никъде извън семейството. Ние с братята и сестрите ми, с нашите близки и познати си имаме свои думи, свои интонации, това беше моят майчин език. Вие също имате свой майчин език. Но ако някой ме попита, ето, както сме си заедно, кой е вашият майчин език, ние и двамата ще отговорим – българският, защото и вашата, и моята майка говорят български. Това вече е друго равнище на майчин език. Има и по-високо равнище, това е майчиният език на всички ни, езикът на нашата земя, езикът на нашата държава и на нашето общество, езикът на който се разбираме в производството, в културата, в управлението, майчиният език на родината. Докато моят семеен или групов майчин език е равнопоставен на вашия семеен или групов майчин език, езикът на майка България е равнопоставен на други национални езици по света. В този смисъл в семейството или групата всеки от нас може да общува на какъвто език иска – немски, руски, английски, турски, цигански, това е негово право и тук никакви фактори не могат да му се бъркат в избора, стига да не пречи на другите, стига да не подменя със своя си семеен или групов майчин език, майчиният език на нацията, езика, на който общуваме всички. Извинете, че усложних отговора си, а исках да кажа нещо съвсем кратко и просто – че на общонационално равнище може да има само един майчин език и той е българският.

ВХ: Но турците в България не признават българския за свой майчин език.

ГД: Не турците, а турските националисти. Те се противопоставят на българския език, те искат да обособят и да затворят българските турци в семейния им майчин език, защото знаят, че езиковото обособяване води до териториално обособяване. Досега това се вършеше на равнище село, оттук нататък ще се върши по райони, ще се върши с наше участие, както се вършеше десетилетия подред по указание на Коминтерна. Сега указанията идват от другаде. Ние сме пречка за много чужди интереси тук, на Балканите. Затуй и много сили се опитват да ни изтърбушат отвътре. Ето в момента на българска земя се вдигат седем или десет телевизионни ретланслатора, които ще излъчват програми на турски език. Това са седем или десет ковчега, приготвени за още една част от българската езикова общност. Не съм чул някаква държавна институция да е възразила. Всички мълчим, примиряваме се. Кажете ми, къде другаде по света може да се случи подобно нещо? Никъде. Ние сме като разграден двор, всеки може да влезе и да прави каквото си иска. Няма да му се разсърдим, няма да го поканим да си отиде, откъдето е дошъл. При това ще ни поучава как трябва да се отнасяме към българските турци, като че ли той е живял с тях, а не ние. Той дори не знае, че съдбата им е да бъдат двуезични, да общуват помежду си на своя си майчин език, а с народа си – на български. Иначе как ще се развиват, как ще получават професии, как ще се осъществяват в живота? Тогава защо е това масирано настъпление срещу тяхната езикова самобитност? Техният език, както твърдят изтъкнати тюрколози, не е езикът на Радио Анкара, а по-друг език. Или всеки може да чете европейските документи както си иска? Ако се прилага една мярка, защо не се възстанови етническото своеобразие на българските татари, на казълбашите, на черкезите? Може би защото те вече са потурчени, а от потурчване все още никой не се е върнал у дома си? Но стига сме говорили по този въпрос, вече започвам да се обърквам!

ВХ: А как мислите, има ли македонски език?

ГД: Знаете ли какво си мисля – че както вървим от въпрос на въпрос, още малко и вие ще ме представите пред читателите като върл националист. А аз не съм такъв, ей Богу, не съм и не искам да бъда. Национализъм ли е да обичаш отечеството си с най-чистата обич, за която си способен? Национализъм ли е да отстояваш интересите на своя народ и не да го нареждаш пред другите народи, а да държиш за честта и достойнството му направо с тях? Ако това е национализъм, включете ме тогава в черния списък. Ето, вие ме питате има ли македонски език и знаете, че аз ще ви отговоря – не! Това, което се нарича македонски език, са българските говори в Македония. Виж друго нещо е там книжният език. Той до голяма степен е посърбен вариант на народните говори, изработен по всичките правила, които Сталин изискваше да се спазват от неговите верни и неверни ученици като другаря Тито. Този книжовен език е един от най-ярките примери, а може би и най-яркият пример за това как от една нация могат да се правят две, стига това да е в интерес на класовата борба, на пролетарската революция, а още по-точно – на една великодържавна политика тук, на Балканите. Емилиян Станев, иначе човек възпитан и сдържан, псуваше със седмици, когато му се споменеше за този титовско-македонски език. Но както и да е, реалностите са си реалности, на този език се пишат стихове, пиеси, романи, изучава се от децата, използват го техните родители. Въпреки това аз не мисля, че изходът е затворен веднъж завинаги. Сега се създават условия за добросъседство с Македония, за открити граници и открито общуване, така че въпросът ще се реши само по себе си, естествено и свободно. Нужно ни е само по-често да си гостуваме, да си разменяме книги и вестници, да си пишем като роднини и близки, и ние тук да се освободим от езиковата си надменност, от самочувствието си, че българският език е само този, на който ние пишем и говорим.

ВХ: Ще имаме ли един ден общ правопис?

ГД: Щом сме имали в миналото, ще имаме и в бъдещето. Това ще го решат нашите деца и внуци. Трябва да им вярваме.

ВХ: На 24 май как ще празнувате?

ГД: Над буквите, от които се правят думи, а от думите – изречения. Искам да видя внучката си Деница и внука си Младен как весело размахват знаменцата на нашата надежда. Искам още веднъж мислено да целуна ръка на моите учители, които са ме учили да правя добро в живота си.

ВХ: Достатъчна ли ви е сега тази „земя като една човешка длан”?

ГД: Тя винаги ми е била достатъчна – за радост и за мъка. И за любов, и за разочарования. И за приятели, и за врагове. И за смърт, и за безсмъртие. Какво повече?

ВХ: Тази година ще получим ли книга от вас?

ГД: Е, на толкова въпроси ви отговорих, позволете ми на този да не ви отговарям. Привършихме, нали? Затворили сме се тук, вие питате и дълго мълчите, аз пуша и дълго отговарям, сякаш двамата решаваме някакви съдбовни въпроси, а навън – погледнете само – слънце, слънце! Там от ъгъла на „Солунска” някой ме вика. Ще му се обадя. Казах ли ви, че и аз имам приятели!

21st Jul2015

Седем български списания – членове на ERIH PLUS

by Черно и Бяло

Потвърждението за включването на изданията в Европейския реферативен индекс идва след продължила половин година процедура по проверка и оценка

463414_386265574753258_1930190769_o

Седем престижни български научни списания, издавани от Министерство на образованието и науката, са одобрени и вече са включени в ERIH PLUS – Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки. Това са сп. „Стратегии на образователната и научна политика”, „Педагогика”, „Чуждоезиково обучение”, „История”, „Математика и информатика”, „Професионално образование” и „Философия”. Главни редактори на четири от изданията са преподаватели от Софийския университет – проф. Ирина Колева, проф. Емилия Василева, проф. Димитър Веселинов и проф. Пламен Митев, екипите на останалите три се водят от проф. Сава Гроздев – БАН, доц. Тоня Георгиева – Аграрен университет – Пловдив и доц. Георги Апостолов – Югозападен университет.

Потвърждението на ERIH PLUS идва след продължила близо половин година процедура по проверка на българските научни списания. Оценявани са различни критерии, сред които редакционна колегия с членове известни наши и чуждестанни учени, използването на система за анонимно рецензиране на постъпващите текстове (peer review), резюмета на англиски език за всички публикувани статии.

Вече трета година списанията, издавани от издателството на Министерство на образованието и науката – „Аз Буки”, спазват всички критерии на световните реферативни бази данни. Непрекъснато се увеличава броят на учените от цял свят, които желаят да публикуват свои текстове в българските научни списания. Изданията, някои от които имат над 70-годишна история, са място за публикуване на нови идеи, но и платформа за споделяне на опит и добри практики сред училища и учебни центрове от България и техни колеги от цял свят.


За ERIH PLUS

Европейският реферативен индекс за хуманитарни и социални науки (ERIH PLUS) е създаден и разработван от европейски изследователи под координацията на Постоянната комисия за хуманитарни науки (SCH) на Еропейската научна фондация (ESF). Началото е поставено през 2008 г. чрез създаването на ERIH. През 2014 г. отговорността за поддържане и обновяване на регистъра на организацията преминава към Norwegian Social Science Data Services (NSD). Реферативният индекс е преименуван на ERIH PLUS, за да покаже че освен хуманитарни, вече включва и научни издания в сферата на сочиалните науки.

Основната цел на Европейският реферативен индекс за хуманитарни и социални науки е да представя глобално най-добрите идеи, публикувани в академични издания от различни области. Индексът дава възможност на изследователите да представят по обективен начин пред цял свят значимостта на тяхната изследователска дейност.

02nd Jul2015

ІV Международен форум „Руският език чрез руската литература и руското изкуство“

by Черно и Бяло

От 25 до 28 юни 2015г. в София и Сандански се проведе ІV Международен форум „Руският език чрез руската литература и руското изкуство“ с участието на представители на Русия, България, Германия, Украйна, Полша, Румъния и Холандия. Във форума участваха повече от 200 човека – библиотечни специалисти, директори на детски градини и училища, учители и методисти, експерти, преподаватели в университети, в Българската академия на науките, представители на органите за управление на образованието и международни неправителствени организации – МАПРЯЛ, МПО, и различни други обществени организации и обединения. В сравнение с предишни аналогични мероприятия, посветени на руския език и руската култура, броят на участниците от България значително се е увеличил. В работата на Форума в София и в Сандански участваха преподаватели по руски език като чужд език от 94 образователни заведения от 40 града на България.

Forum_01

Форумът се проведе в рамките на международния проект на ОКИ „Столична библиотека“ и фонд „Руский мир“ със съдействието на Кмета на София, Министерството на образованието и науката на Република България, Посолството на Руската Федерация в България, Представителството на Россътрудничество в България – Руския културно-информационен център в София, Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература /МАПРЯЛ/, Международното педагогическо общество /МПО/ в подкрепа на руския език, Държавния институт за руски език „А.С.Пушкин“ в Москва, Националната мрежа на българските базови учебни заведения с изучаване на руски език, Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура, Дружеството на русистите в България и други руски и български организации.

Трябва да се подчертае, че Форумът по актуални въпроси на русистиката се провежда успешно вече четвърта година в столицата на България и осъществява следните цели:

 • търсене на иновационни подходи по въпросите на усъвършенстване на работата на библиотекарите в интеркултурна среда;
 • формиране на съвременни пътища на укрепване на позициите на руския език и руската култура в съвременния свят и установяване на конструктивно сътрудничество в дадената област;
 • обмяна на опит и добри практики в областта на методиката на преподаване на руски език като чужд в детската градина, училището и университета.

Необходимо е да бъде отбелязан приложния характер на майсторските класове, които се проведоха в детска градина №8 „Таврия“, 73 СОУ „Владислав Граматик“ и в СУ „Св.Кл.Охридски“.

Организатори на Форума и през тази година са фонд „Русский мир“ и Руският център при Общински културен институт /ОКИ/ „Столична библиотека“.
В рамките на Форума бяха проведени кръгла маса, три майсторски-класа, конференция и два методически семинара.

Получиха се приветствия от името на министъра на образованието и науката, заместник-министъра на образованието и науката на Руската Федерация, от кмета на гр.София, от ръководителя на Россътрудничество, от извънредния и пълномощен посланик на Руската Федерация в България, от президента на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература /МАПРЯЛ/, от Координационния съвет на МПО в подкрепа на руския език, от Синдиката на българските учители, от Представителството на Руската академия на науките /РАН/ и от Федерацията на съотечествениците.

В дена на откриването на Международния форум заместник-министърът на образованието и науката на България г-жа Ваня Кастрева проведе делова среща в Министерството на образованието и науката с представителите на всички стратегически организации в Русия, които взимат участие във форума. Срещата премина в топла дружеска атмосфера и от двете страни беше заявено желание за по-нататъшно продължение и развитие на успешната съвместна работа в областта на образованието и обучението на българските деца и младежи на руски език и руска култура.

В работата на кръглата маса на тема „Руският език и руската култура – основа на взаимно разбиране и конструктивно сътрудничество» взеха участие: Владимир Кочин – изпълнителен директор на фонд „Русский мир“, Маргарита Русецкая – ректор на Държавния институт за руски език „А.С.Пушкин“ /Москва, Русия/, Александър Коротишев – директор на секретариата на МАПРЯЛ /Санкт-Петербург, Русия/, Елена Омельченко – ръководител на организацията, на базата на която работи секретариатът на Международното педагогическо общество в подкрепа на руския език /Москва, Русия/, Валерий Волков – началник отдел за развитие на образованието в Комитета по образование на Санкт-Петербург, ръководители на Руските центрове, създадени от фонд „Русский мир“ в София, Пловдив и Варна, представители на други български и руски организации и ведомства, а също така преподаватели по руски език от България, Германия, Украйна, Холандия, Румъния и Полша. Участниците във Форума се запознаха с дейността и плановете за работа на стратегическите организации на Русия в областта на преподаването и изучаването на русия език и култура, с възможностите за разработка на нови проекти по дадената тематика. По време на работата на кръглата маса беше подписано Споразумение за сътрудничество между Държавния институт за руски език „А.С.Пушкин“ и Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и руска култура.

На високо ниво бяха проведени майсторските класове по тематиката на Форума на базата на Катедрата по руски език в СУ „Св. Климент Охридски“, 73 СОУ „Владислав Граматик“ и детска градина № 8 „Таврия“.

Катедрата по руски език в един от най-старите висши училища на България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – вече почти 70 години се занимава с подготовката на специалисти по руски език – учители за българските средни училища и преводачи.

Днес в катедрата се обучават бъдещи бакалаври-русисти, в т.ч. студенти от страните на Евросъюза, Китай и Турция. За онези, които желаят да получат степен на магистър-русист, във факултета по славянски филологии се предлага обучение по програмата „Език. Култура. Превод». Всички лекционни курсове се провеждат на руски език. Оттук и големият интерес към тези курсове у студентите от Полша, Естония, Чехия, Германия, Италия.
Катедрата по руски език подготвя и студенти, които са избрали за себе си като втора специалност „Руски език“. Като правило, в нея приемат студенти, владеещи руски език на ниво В1. Специалността е търсена и през тази година е избрана от повече от 20 студенти от факултетите по славянски и класически филологии. Обемът на часовете по втора специалност е 480 ч.
Преподавателите от катедрата провеждат занятия по практически руски език със студенти от други специалности, които изучават руски език като втори или трети чужд език. Така например, във факултета по славянски филологии, руският език е включен в програмата на специалностите „Славянска филология“, „Българска филология“, и „Балканистика“ /общият брой часове е 870/.
В катедрата се обучават студенти от други факултети, в които се провежда подготовка на специалисти по такива направления, като европеистика, класически и нови филологии, международни отношения, туризъм, етнология, история и др. – около 700-800 души.

Броят на желаещите да изучават руски език расте с всяка година. От следващата учебна година този предмет влиза в програмата на студентите, обучаващи се във факултета по икономика /като втори чужд език/ и във факултета по педагогика /факултативно/.

Преподавателите от катедрата са специалисти в своята област. Много от тях са защитили дисертации във водещи руски университети. Те активно участват в различни международни проекти в сътрудничество с учени от Русия, Германия, Италия, Румъния, Словакия.

От 2004г. към катедрата функционира Център по руски език „Акад. В.В.Виноградов“, в които съвместно с колегите от Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“ се провежда тестуване по руски език като чужд език.
Целта на майсторския клас на тема: „Интегративен подход към адаптацията на текстове от съвременната художествена литература при обучението по руски език като чужд“, който проведоха със съвместни усилия Александър Коротишев – директор на Секретариата на МАПРЯЛ и доц. д-р к.п.н. Татяна Алексиева – завеждащ катедрата по руски език в СУ „Св.Кл.Охридски“ , беше да запознаят студентите и преподавателите от Университета с интегративната технология на адаптирането на съвременни художествени текстове при обучението по руски език като чужд език.

По време на занятието бяха представени ключови параметри на текста и характеристика на аудиторията, определящи избора на художествените текстове, бяха проилюстрирани основни подходи към въпроса за адаптирането на художествена литература за учебни цели, бяха обозначени пътищата за практическо решение на проблема за автентичността на първичния текст, беше демонстриран методическият инструмент на интегративната адаптация – т.н. „матрица на адаптацията“, и начин на интегративна адаптация на художествения текст с помощта на „матрицата на адаптация“.
Участниците в семинара се научиха да адаптират текстове с използването на интегративната технология, запознаха се с примери на текстове от съвременната руска литература, които могат да се използват при обучението на руски език като чужд. Като материал за анализа беше разгледан разказа на Захар Прилепин („Бабушка, осы, арбуз“), също така бяха представени текстове на Герман Садулаев („Бабушка, осы, арбуз“) и на Евгений Водолазкин („Служба попутчика“).

В 73 СОУ „Владимир Граматик“ в гр. София успешно беше проведен майсторският клас на тема: „Преподаването на литература при обучението по руски език като чужд в горния курс на училището“. Учебният час проведе Елена Димитрова – главен учител по руски език в 73 СОУ „Владимир Граматик“.
Официален гост на събитието в 73 СОУ „Владимир Граматик“ беше г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на София, която не само сърдечно посрещна и приветства участниците във форума, но и работи с колегите по време на открития урок.

Традициите на преподаването на руски език в 73 средно училище водят своето начало от 1968г. – тогава е било построено и открито училището. От 1989г. руският език се преподава като втори чужд език наред с френски, а по-късно и английски език. Като първи чужд език е определен немският език. В днешно време руски език се изучава от 5 до 7 и от 9 до 12 клас. Възпитаниците на училището постигат отлични резултати на олимпиади, многоезични конкурси и други състезания.

Например, Деница Дзипалска е победител от Международната олимпиада по руски език в Москва. Много от завършилите училището успешно вземат изпити по руски език, а също така ежегодно получават сертификати от Института по руски език „А.С.Пушкин“ за нива В1, В2 и С1.
Изучаването на литературни текстове при обучението по руски език оказва благотворно влияние върху нивото на качеството на знанията на средношколците. Към възприемането на тези текстове учениците се подготвят още през първата година на обучение на основата на работата по четене и разбиране на кратки текстове проза и стихотворения. Особеност на тези текстове са краткият обем, лексиката на базово ниво, използването на изучения материал по граматика, интересното за учениците от определена възраст съдържание.
В 10 клас учениците започват изучаването на литературни текстове на забележителни руски поети и писатели. Тази работа се провежда поетапно.
Отначало на вниманието на учениците се предлагат произведения на Константин Паустовски („Корзина с еловыми шишками”, „Золотая роза”, „Старый повар”, „Старик в станционном буфете”) на Александър Грин („Зеленая лампа”, „Алые паруса”).

За възприемането на всяко от тях се използва предтекстова работа, включваща запознаване с основни моменти от биографията и творчеството на писателя, а така също изпълнение на заданията, свързани с новата лексика. Текстовете са представени в адаптиран вид. Ако текстът има по-обемисто съдържание /като, например „Кораб с алени платна“/, той се разделя на части. Текстовете се дават в електронен формат и се четат от всеки ученик на индивидуален монитор.
Следтекстовата работа предполага изпълнението на текста по съдържанието на произведението. На тази база се провежда обучението по кратък преразказ. На следващия етап се провежда беседа под формата на въпроси, които се групират в съответствие с две определени цели.

 • контрол върху това, как учениците са усвоили съдържанието на текста;
 • мотивация за размисъл върху проблематиката, заложена в съдържанието на текста.

Вторият етап на работата върху литературното произведение в 10 клас е запознаването със стихотворните текстове на основата на блестящите образци на руската класика от ХIХ век /поезията на А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов/.
Романът „Герой нашего времени“ /повестта „Бэла“/ се изучава като адаптиран текст, разделен на части. Учениците се запознават със съдържанието на повестта „Княжна Мери“, гледайки едноименния филм, след което следва обсъждане на филма и четене на диалозите от дадената повест.
Ако при изучаването на литературните произведения на руските класици се използва филмов материал, то това са подбрани филми руско производство. Провежда се, също така, работа преди гледането на филма и след него.
В 11 клас учениците се запознават с разказите на Н.В.Гогол, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов.
През втория учебен срок те вече са подготвени за възприемане на епизоди от романите на Л.Н.Толстой „Война и мир“, на Ф.М.Достоевски „Преступление и наказание”, на И.С.Тургенев „Накануне”, подбрани по определени теми, което позволява да се осъществи запознанство и с произведенията на съвременни автори.
При подбора на литературния материал учителят обръща внимание и на юбилейните дати, и на актуалните събития в обществения и културен живот на Русия. Така например, във връзка със 100-годишнината от Първата световна война учениците от 11 клас се докоснаха до творчеството на И.А.Бунин, запознавайки се с неговия разказ „Холодная осень“. Много от тях самостоятелно прочетоха разказа „Солнечный удар“ и гледаха едноименния филм, заснет от Н. Михалков.

Майсторски клас на тема: „Заключително занятие по изучаване на разказа на Ю.Бондарев „Простите нас“, бе проведен с ученици от 11 клас от учителката Елена Димитрова. Целта на това занятие е запознаване с творчеството на съвременните писатели на Русия на основата на художествен текст при обучението на руски език като чужд.

По време на урока учениците обръщат внимание на основните моменти от съдържанието на текста, използват уменията за изразително четене, умението да водят беседа по даденото съдържание и да изразяват собственото си мнение по засегнатите в него нравствени проблеми. Интерес към руската литература, самостоятелно изучаване на руски език, формиране на нравствени качества – ето перспективните задачи, които си поставя учителят.

Елена Александровна Омелченко, заместник-декан на факултета по международно образование, доцент на катедрата на ЮНЕСКО, кандидат на историческите науки, проведе беседа с учениците на тема: „Русия и руснаците във възприятията на съвременната младеж зад граница“.
По време на беседата учениците изразиха своето мнение за ролята на Русия в съвременния свят, показаха как си представят Русия и руснаците, обсъдиха ролята на руската култура в историята и развитието на многонационалната руска държава. Отговаряйки на въпросите на водещия, младежите проведоха дискусия за ролята на стереотипите във формирането на представи за народите и страните в света, а също така ролята на съвременните информационни технологии, в т.ч. интернет, в разпространението на информация за историята и културата на Русия сред младежта зад граница. Средношколците изказваха интересни мнения за начините, по които може сред учениците на България и други страни да се повиши интереса към изучаването на руски език, културното наследство, историята и съвременността на Русия.

Като продължение на беседата с учениците беше проведения от к.и.н. Елена Омелченко майсторски клас с педагозите на тема: „Толкова различната Русия: митове и факти. Търсим ключ към формирането у учениците на интерес към Русия, нейния език и култура“.

По време на занятието бяха обсъждани следните въпроси: „Какви интересни исторически факти и събития могат да пробудят интереса към Русия у учениците задграница?“; „Многонационалността на Русия като ключ към познаването на нейната култура и история“; „Епохата на великите географски открития: руското измерение“; „Руското и съветско музикално наследство като източник на знания и впечатления за руснаците и живеещите в Русия други народи“; „Постиженията на науката и техниката, водещи своето начало на руска земя“ и други. Водещата на майсторския клас показа, какви теми и по какъв начин могат да бъдат поставени в основата не само на уроците, но и в извънкласните, извънучебни инициативи, а също така да се използват в проектните дейности на учениците. Майсторският клас беше съпроводен от презентации, видео- и аудиофрагменти, илюстриращи основните обсъждани теми.
Общинското предучилищно образователно заведение № 8 „Таврия“ – гр. София приема своите първи възпитаници през 1973г. Днес то е посещавано от повече от 400 деца. В детската градина работят 14 дневни групи /3 групи за деца от 1 до 3 години и 11 групи за деца от 3 до 7 години/.
Детската градина е оборудвана със съвременна материално-техническа база: градина с редки видове дървета, самостоятелна площадка за игри за всяка група, просторни помещения за групите, всяко от които е снабдено с мултимедийно оборудване, актова зала, спортна зала, кабинет на педагог-психолог, кабинет на учител-логопед, кабинет за изучаване на чужди езици.
ОДЗ „Таврия“ вече много години е място за провеждане на педагогическа практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, активно участва в международни и европейски проекти. През 2013-2015г. в рамките на европейския проект „Приятели на танца“ децата разучиха народни танци, песни, игри и използват национални костюми на различните региони на България.
Педагогическият колектив на детска градина „Таврия“ работи в съответствие с утвърдена от Министерството на образованието и науката програма и по държавния образователен стандарт за предучилищно образование на Република България. Осигурява познавателно-речево, социално-личностно, художествено-естетическо и физическо развитие на децата, придържайки се към принципите за демократичност, хуманизъм, децентрализация на управлението на системата на образованието. В неговия състав влизат 23 педагози-специалисти с висше образование по специалността „Предучилищна педагогика“, музикален ръководител, педагогически съветник – психолог, логопед, 11 медицински сестри, 30 специалисти с различен профил и служители. Сред основните цели на педагогическия колектив на ОДЗ „Таврия“ са създаване на благоприятни условия за пълноценен живот на децата и усвояване от тях на общочовешки и национални духовно-нравствени и културни ценности. Приоритет в дейността на педагогическия колектив е организацията на възпитателно-образователния процес на основата на особено внимание към индивидуалните особености на всяко дете. Психологът, логопедът и учителят съвместно проследяват динамиката на развитието на всяко дете, създават индивидуална програма с цел откриване и развитие на неговия творчески и познавателен потенциал по време на игра, режимните видове дейност по време на заниманията по математика, родна реч, заобикалящ свят, изобразително изкуство, физическа култура, по формирането на знания за социалния свят. Оказват се допълнителни образователни услуги: обучение по руски, английски и немски езици, фолклорни танци, уроци по пиано, участие във футболни секции. Обучението по чужди езици приобщава децата към социокултурните норми на общуване с представители на други култури.
Обучението по руски език и култура дава на децата база за сравнение на общите славянски традиции и е насочено към формиране у децата на устойчив интерес към руската култура. В детска градина „Таврия“ обучението по руски език се провежда по програма, която позволява да се обучават децата на произношение, лексика, умения да се говори и слуша в приятна за тях атмосфера. Възпитаниците на детската градина с удоволствие посещават заниманията и вече рецитират стихове на руски детски поети, драматизират приказки, с удоволствие пеят песни, танцуват руски танци.
Децата посрещнаха участниците в майсторския клас с концерт, по време на който изпълниха руски танци, песни и стихотворения.
Майсторският клас за преподаватели-възпитатели на тема: „Използването на руски народни приказки при работа с децата по руски език в детските градини“ проведоха Татяна Корепанова – кандидат на педагогическите науки, доцент, заместник-началник на Центъра за повишаване на квалификацията и професионалната преподготовка при ДИРЕ „А.С.Пушкин“, Лилия Вохмина – ст.н.с., професор на катедрата по методика на преподаването на руски език като чужд и Анна Атанасова – ст.учител в 133 СОУ „А.С.Пушкин“ и ръководител на Школата за повишаване на квалификацията на учителите по руски език в детските градини на Руския център при ОКИ „Столична библиотека“. Целта на майсторския клас беше да запознае слушателите с принципите на избора на руски народни приказки като един от възможно най-оправдания методически учебен материал за работа с деца.

По време на работата на майсторския клас аудиторията се запозна с историята на възникването на методиката на обучение по руски език като чужд на деца-младша възраст в Русия, с литературата, издавана от руските издателства за работа с деца в детските градини и начален курс в училище.
Аудиторията прояви особена активност при обсъждането на техниките и методите на работа с материала от руските народни приказки.
По времето на откриването на конференцията и семинарите в гр. Сандански, за всички гости и участници на Международния форум беше проведен празничен концерт, подготвен от Регионалния инспекторат по образованието на гр. Благоевград с участници от гимназията „Яне Сандански“. На входа на Дома на културата на гр. Сандански участниците на Форума бяха посрещнати топло и гостоприемно от заместник-кмета на гр. Сандански и от директора на училището.
Гимназия „Яне Сандански“ е най-старото средно училище в града – училище с традиции, но отворено за нови идеи, които провокират индивидуалност и креативност, дисциплина и култура, висши интелектуални способности, образование, което отговаря на предизвикателствата на живота и съвременността.
През тази учебна година в гимназията се обучават 646 ученика в профилирани класове с интензивно изучаване на английски език като първи чужд език. Основните профили в обучението са природно-математически, технологичен и чужди езици. Като втори чужд език учениците избират руски или френски език, немски, испански.

Руският език в гимназията се изучава още с въвеждането му като учебен предмет и в последно време се наблюдава тенденция на повишен интерес към руския език като към втори чужд език и все повече ученици избират именно него. Традиция в гимназията е провеждането на вечери на чуждите езици, на които учениците показват своите езикови умения и компетенции на всички изучавани езици, а също така своите музикални, певчески и артистични таланти.
В Гимназия „Яне Сандански“ преподават висококвалифицирани учители, трудът на които се възнаграждава с високи резултати и постижения на учениците в състезания, олимпиади, конкурси по различни предмети. Много са учениците на гимназията, които всяка година завоюват призови места в различни видове съревнования. Нейни възпитаници се учат в най-авторитетните висши учебни заведения не само в България, но и в чужбина. По думите на директора, за гимназията е голяма чест да бъде домакин на международния форум по руски език в техния град.

Работата на конференцията на тема: „Руският език чрез руската литература и руското изкуство в системата на непрекъснатото образование: практика и перспективи“ беше организирана в четири направления: детска градина, училище, университет и библиотечно дело. В рамките на пленарното заседание се състоя продуктивен обмен на опит между специалисти от различни страни по актуалните проблеми на преподаването на руски език и култура на ученици от различна възраст. Участниците във форума обърнаха специално внимание на ролята на културните институции, библиотеките за развитието на интеркултурната комуникация и споделиха опита на своите страни в тази насока. При обсъждането те акцентираха върху необходимостта да се обогатява процеса на обучение по руски език с нови форми на работа чрез руската литература и руското изкуство.

В рамките на първите три направления: руският език чрез руската литература и изкуство в детската градина, в училището и в университета, изказващите се засегнаха практически аспекти на обучението по руски език. Особено внимание беше обърнато на възможностите за прилагане на съвременните технологии в обучението по руски език като чужд език в детската градина, в училището и в университета, на възможността за съчетаване на традиционните методи, съответстващи на учебните планове и програми, със съвременните технологии от иновативен характер. Широко обсъждане получи използването на елементи на руската култура в преподаването на руски език, необходимостта от интегриран подход в обучението и неговото значение за повишаване на качеството на образованието в детската градина, училището и вуза, необходимостта от провеждането на интегрирани занятия. Особен интерес предизвикаха изказванията, в които се обсъждаха техниките за използване на изобразителни технологии, лингвистично-културологичния аспект в обучението по руски език като чужд и значението на руската литература за развитието на творческите способности у учениците. Изказващите се споделиха свой практически опит и обсъдиха такива актуални въпроси, като:

 • Дидактическият потенциал на проектите по краезнание, на извънкласната и извънаудиторна работа и игровите технологии в обучението по руски език;
 • Практиката на използване на текстове от различни жанрове на руската литература и драматургия при формирането на речевите умения.

Аудиторията се запозна с мултимедийния курс „Ретур“ и с методиката на използването на руската литература в програмата „Бизнес комуникации“.
По време на форума бяха организирани четири семинара, посветени на интеркултурната комуникация в галериите, музеите и библиотеките, а също така на деловото общуване, на особеностите на работа с деловата документация и обучението на възрастните на професионално общуване на руски език.
Методическият семинар „Делово общуване. Особености на работата с делова документация. Обучение на възрастните на професионално общуване на руски език“ беше посветен на практически въпроси на обучението по делова комуникация в основни ситуации на общуването /при срещи в офиса, на преговори, по време на събеседване/, водене на кореспонденция и съставяне на официална документация /официални запитвания, оферти, договори/ в зависимост от целите, етапа и конкретните условия на работа. Методическият семинар по проблемите на деловото общуване е разработен от Александър Коротишев, директор на секретариата на МАПРЯЛ, които има опит в преподаването на руски език като чужд език в Санкт-Петербургския държавен университет.
Основната задача на методическия семинар „Основи на деловия етикет и протокол при подготовката и провеждането на международни мероприятия“
стана обобщаването и систематизацията на наличните у участниците знания за реда на подготовката и провеждането на крупни международни мероприятия, а също така на основните общоприети норми на деловия етикет и протокол. Слушателите на семинара обсъдиха как правилно да се определи формата на дадено мероприятие и да му се даде коректното наименование, как да се планира основната програма и подробната такава, какви правила да се спазват при взаимодействието с чуждестранни партньори и представители на международни организации, включени в подготовката и поканени за участие в мероприятието. Участниците в семинара научиха за особеностите на процеса за съпровождане на делегации, някои секрети на професионалната организация на превода на чужди езици и формите за общуване с гостите в зависимост от страната/региона на произход. „Гвоздеят“ на семинара стана проведеният със съдействието на слушателите разбор на конкретни ситуации (case-study от международната практика. Семинарът беше подготвен и проведен от Елена Омелченко – к.и.н., зам.- декан на факултета по международно образование на Московския институт за открито образование.

На Методическия семинар „Интеркултурно общуване в галерии, музеи и библиотеки“ се говореше за мултикултурното комуникативно-информационно пространство на галериите, музеите и библиотеките. Обсъждани бяха въпроси, свързани с ролята на тези институции: а/ в социализацията и енкултурацията / процес, при който човек научава изискванията на култура, с която той е заобиколен, и придобива ценности и поведения, които са подходящи или необходими за тази култура/ на четящия, гледащия, слушащия и играещия човек, б/ в развитието на интеркултурната чувствителност и преодоляването на мултикултурните бариери; в/ в развитието на умения за разбиране на руската лингвистична култура. Семинарът беше подготвен и проведен от Наталия Брагина – д.ф.н., професор от катедрата по руска словесност и мултикултурна комуникация на ДИРЕ „А.С.Пушкин“.

Методически семинар „Езиковото тестване – състояние, проблеми, перспективи“. В рамките на семинара Татяна Корепанова – к.фил.н., заместник-директор на Центъра на езиково тестване и съдействие на миграционната политика разказа за актуалните вопроси на езиковото тестване и сертифициране по руски език за различните целеви аудитории / в.т.ч. с използването на дистанционни технологии/, а също така направи обзор на съвременните мултимедийни ресурси за обучение и тестване на двуезични деца, разработени от водещи специалисти на Държавния институт за руски език „А.С.Пушкин“.

Участниците във Форума многократно отбелязваха важността на въпросите, обсъждани по време на кръглата маса, на майсторските класове, на конференцията и семинарите, тяхното голямо значение за формирането на подкрепата за изучаването на руския език и руската култура в различните страни и региони на света. Всички участници акцентираха на приложния характер на тематиките на Форума, на полезността на майсторските класове, проведени в реално работещите детска градина № 8 „Таврия“, 73 СОУ „Владимир Граматик“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Бяха внесени конкретни предложения по разширяване на взаимодействието на българските училища с образователните учреждения на Русия, Германия, Холандия и други страни.
Участващите във Форума изразиха удовлетворение от резултатите от неговата работа, отбелязаха високото организационно-методическо и научно ниво на провеждане на всички планирани в рамките му мероприятия и подчертаха целесъобразността и продуктивността на редовното провеждане на подобни срещи в София.

При направената равносметка за работата на форума, участниците в него изразиха искрена признателност на основните организатори – Руския център при ОКИ „Столична библиотека“ и непосредствено на фонд „Руский мир“, високо оценявайки неговия принос в развитието на международното сътрудничество в сферата на обучението по руски език, на укрепването на позициите на руския език и култура в съвременния свят.

Мариета Георгиева

13th Jun2015

Национален литературен конкурс „Албена”

by Черно и Бяло

BücherstapelcolorКметство Врабево, с подкрепата на община Троян и издателска къща „Световит”, обявява конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.
В конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили осемнадесет години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.
Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, 12п. и да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.
Същите да бъдат изпращани на имейл svetovit@abv.bg или на адрес:
София 1574,
ж.к. Слатина, бл-8 Б,
изд. „Световит”
до 30 септември 2015 година.
Творбите ще се оценяват от компетентно жури, което ще присъди една първа награда от 500 лева, втора – от 350 и трета – от 250 лв.
Наградите ще бъдат връчени на отличените автори в навечерието на празника на Врабево, на 7 ноември 2015, от 17 ч., в ресторант „Центъра”.

За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочения по-горе имейл.

21st Oct2014

За родените в Долината на розите – книга с познавателна и любородна стойност

by Черно и Бяло

10077_19866Това е поредната книга на Весела Василева, наименувана „Поглед към миналото”[1], но в дълбоката си същност това е нейното послание към настоящето и бъдещето. Към настоящето, т.е към днешните поколения – за да узнаят своите родови корени, за да изведат поука от живота и поведението на своите предци, от техните най-висши качества – родолюбие, трудолюбие, добродетелност, и още – за да пламне Отецпаисиевата искрица на любородието и да продължат описанието на родовите разклонение и клонки. Към бъдещето – т.е. за идните поколения, за поддържат искрицата, за да имат самочувствието, че са граждани на Европа, но не като „дърво без корен”, а като потомци на добродетелен род. Така родовата памет ще бъде неугасващ факел, който ще поддържа съзнанието за национална идентичност.

Нека отзивът ми не прозвучи помпозно, превзето като готови клишета, защото точно днешните български поколения имат възможността да общуват свободно с поколенията от европейските държави и не може да не усетят съзнанието за принадлежност към род и родина у немци, поляци, чехи, унгарци, дори съседна Румъния поддържа родовата памет от столетие. Е, вярно е, че сме поизостанали с развитието на генеалогията – през 60-те години на миналия век науката за рода беше обявена за буржоазна наука, нещо което не се случи в бившите социалистически страни.

Съществува и обективна трудност по отношение на документите, носители на родословна информация. По силата на превратностите на народностната ни съдба много документи са унищожени, за беда не само от турския завоевател. В съвремието пък липса на пари пречи за дигитализацията на това, което е останало. За сравнение – във Франция например архивните документи са качени он лайн от ХV век насам.

Но, има алтернатива и В. Василева я доказва с настоящата и предходните книги. Когато няма автентични генеалогични извори, на помощ идват спомените и интервютата с предци и потомци. Ще вмъкна, че подобен подход се налага от последните десетилетия на миналия век, обусловил и новата наука социална антропология, т.е социално човекознание, знание за обикновения човек – известен или не, но все дал някакъв принос в съграждането на голямото общежитие, на България.

Kazanlak---Balkanski.avi.Still001„Поглед към миналото. Моят казанлъшки род” е добър пример за подражание. След увода, в който авторката показва своята мотивация за написването на книгата, следва кратко въвеждане – като загадка, като примамка да се прочете докрай родословието, чиито родоначалници са Ненко и Неда. Тук ще насоча вниманието ви към историческия извор, от който Василева черпи информация, за да посочи Ненко и Неда като основатели на рода. Това е легендата, устното предание – като правило то винаги е наситено с романтизъм. Така е още от античността. И е разбираемо защо разказът е силен, емоционален, с поука – за да се поддържа като устен мост между поколенията и да не се счупи този мост. Всеки добросъвестен изследовател, какъвто е и авторката, показва в повествованието си защо и как го приема за извор на историческа информация.

По нататък Василева следва генеалогичната методология. За да разположи своята родословна „фотография” в историческото време и географското пространство, тя ни въвежда в мястото, което е дало живителните сокове на родовите корени и разклонения. Това е град Казанлък – с неговото богато минало и динамично настояще. Тук може само да се възкликне – ех, има с какво да се гордеят казанлъчани – поселници и пришълци, с плодотворната история на материалната и духовната култура на селището. Пък и дано се сбъдне и на Весела, и моята, и на много други мечта – да се експонира отново древният тракийски град Севтополис, основан от цар Севт III, бил е и столица на Одриското царство от 320 г. пр. Хр. За града още от студентка зная от покойния проф. Димитър Димитров и водещата археоложка проф. Мария Чичикова, че е уникален като археологически обект, защото съдбата е оставила запазени основите на царския дворец, главните сгради, улиците, гробниците, луксозните старогръцки керамични съдове, украшения, фрагменти от каменни скулптури, амфори и др. Днес се посочва от специалистите, че Севтополис е най-известният обект под вода в българската археология – единственият цялостно проучен до момента тракийски град на българска територия. Той е не само уникален археологически и исторически обект, но и цяла съкровищница с данни за живота и бита на траките. И не случайно един връх от Дряновските възвишения на остров Гринуич в архипелага Южни Шетландски острови, Западна Антарктика, е кръстен на Севтополис.

Но да продължим нататък по пътя, по който ни води авторката. Отново ни среща с родоначалниците Ненко и Неда, основавайки се и на устните разкази, и на публикациите, в които има данни за тях – миграционния път, начеващ откъм Тревненския край, родна къща, роднинство с Ангел Кънчев, битие и поминък. Както пише Василева „и заживели в къщичката си в мир, сговор, труд и упорство, но и в любов и с песни на уста”. За днешните и идните потомци остава поуката – успехът идва с трудолюбие и предприемчивост, а това са добродетели, вместили се в родовия ген и предавани на поколенията.

Раждат им се три дъщери – Тотка, Стефана и Марийка. Всяка от тях в съпружеството си става основател на нови три казанлъшки родове. Най-голямата е Тотка – баба на авторката, която се омъжва за Димитър – с фамилното име Балкански, достойно съхранено и до днес. Василева проследява миграционния им път, битието и поминъка, раждането на децата им Цанка, Ненко, Неда и Илия.

С присъщото си родолюбие Василева рисува с най-нежните краски от своята словесна палитра дядовата къща – старата и новата, която е музей на бележития художник Ненко Балкански. Трябва да ѝ благодарим, че тя ни дава възстановка на автентичния ѝ вид. А колко образно е представила гощавката с пуканки, сладкото от джанки, дренки и пр. – все живи картини от живия някога живот на Тотка и Димитър, носители на българските добродетели – трудолюбие, честност, патриархалните ценности. Обнародваните писма и картички потвърждават нейния спомен. Нарекох го спомен, но това е и поука за днешните поколения. И дано стигне до сърцата им, защото живеем в доста бездуховно време.

Родословният „пътепис” за малко спира, за да се поклоним пред Куленската църква. Василева се основава на книгата на Георги Георгиев „Сред светци и ангели”, който е проучил името на квартала – Кулата, където се намира църквата „Св. пророк Илия”, чието име означа крепост, твърдина на вярата. Прекланяме се пред плочата, поставена „в памет на над 200-те невинни казанлъчани, избити от турците на 4 август 1877г в двора на църквата”, с притаен дъх прочитаме легендата-поема за вечно скърбящата Мария-Магдалена.

И отново се връщаме на житейския друм на рода Балкански. За поука е, че предци и потомци са запазили българската родова традиция в именуването на новородените – децата от мъжки пол носят имената на дядовците, а от женски – на бабите. Добросъвестна като изследовател Василева дава конкретни родословни данни, които е открила в църковните регистри на църквата „Св. пророк Илия”.

Следват генеалогичните данни за потомците на Тотка и Димитър. Първото дете е Стоянка – по кръщелно, но за всички тя е Цанка и това име е продължено от двете й внучки. В съпружество с Геньо Стойнов имат син Тончо и дъщеря Тотка. Всеки от тях е продължил рода с клони и разклонения. Василева поднася важни биографични данни, лични спомени от срещи с потомците, документира разказа си с много снимки.

Второто дете и първи син на Тотка и Димитър е Ненко – бележитият български художник, известен и уважаван и по света. Тук разказът на Василева е умело вплитане на биографични данни с информация за личната, житейската и професионалната ценностна система на Ненко Балкански, а документалните основания са спомените на авторката, на роднини, както и на публикации, специално на проф. Атанас Божков, който е записал спомени и размисли на самия Ненко Балкански, а те са и биографични, и трогателни.

Ще каже някой, че много е писано за твореца Ненко Балкански, но приносът на авторката е, че тя съумява да ни направи съпричастни към неговия живот, да се докоснем до него – като човек, и като поет, и най-вече като художник. За това допринасят и снимките, които също са богат извор на информация. Сред тях ще посоча факсимилето, чиито текст е: „1957г. Като дете Боян Балкански и родителите му (художникът Ненко Балкански и съпругата му Лиляна) предават на читалище „Зора” в Русе черепа на Стефан Караджа”. Признавам, че узнах този исторически факт от настоящата книга.

Авторката ни дава биографичните данни за внука – Ненко Боянов Ненков – Балкански – Ненко-младши, роден 40 дни след смъртта на художника. Както пише Василева, той „продължи делото на своя прочут дядо и стана добър художник, защото наследи не само името му, но и дарбата му”.

Продължаваме по родословната пътека с третото дете на Тотка и Димитър – Неда, майката на авторката. Две са децата на Неда и съпругът ѝ Никифор – първа е Веселинка, вероятно така е записана нашата авторка в кръщелното, второто дете е Димитър. Те от, своя страна, създават родови разклонения, а поднесените биографични данни доказват, че са достойни потомци, носещи добродетелите на родоначалниците, с приноси в строителството на България.

Четвъртото дете е Илия, който със съпругата си, с деца и внуци продължават добродетелните и творчески дела на рода Балкански.

След като споделя спомени и интервюта за рода, Василева поднася биографичен разказ за сестрите на нейната баба – Стефана Ненкова – със съпруг Георги Пиргов, и Марийка Ненкова – със съпруг Тотю Христов Желев, както и за техните потомци, а снимковият материал внася допълнителна информация за тяхната душевна и професионална чистота.

Непременно трябва да се прочетат включените в книгата публикации за рода. Казано с една дума – за поука.

С книгата си „Поглед към миналото. Моят казанлъшки род” В. Василева води читателя по вярната пътека на генеалогичното и историческото познание. Тя следва най-важното методологично изискване, според което родословието трябва да бъде обективно, достоверно, за да бъде частица от националния научен фонд. Тя привлича писмени извори – от официален и личен произход, и така наречените в теорията житейски разкази. Езиковата палитра е лека, четивна, с нищо не подсказва трудния път на изследователя да прилага методите на генеалогията, историческата география, ономастиката, изкуствознанието.

Разказът въвежда читателя в родовата и обществената атмосфера, докосва се до картини от всекидневния живот, запознава с факти и събития от душевността на членовете на големия и виден род – все изисквания на социалната антропология.

С настоящето и с предходните си родословни проучвания В. Василева оставя поуката, че към личната си мотивация генеалогът трябва да прибави и стремежа за методическа издържаност, да премине от родословие само за себе си към родознание за научната и социалната потребност, от обикновеното регистриране на генеалогични факти към тяхното историческо осмисляне и обяснение. Това означава обективен подход, изграден на социалната мярка в оценката на личното, семейното, родовото проявление в живота на обществото – от миналото към настоящето.

Обогатила творческата си методология с антропологичен подход, авторката успява да разкрие живота на предци и потомци от рода Балкански като действени „атоми”, изграждали и изграждащи живота на обществото ни.

За Весела Василева и за рода Балкански моето – Достойно ест.


[1] Василева, В. Поглед към миналото. Моят казанлъшки род. С., 2014, 159 с.

Антоанета Запрянова

19th Oct2014

„Речник на колокациите. Комбинациите от думи в италианския език“

by Черно и Бяло

PlakatТОЧНИТЕ ДУМИ ЗА ТВОИТЕ ИДЕИ е заглавието на представянето на „Речник на колокациите. Комбинациите от думи в италианския език“ на издателство „Дзаникели“, със съставител Паола Тиберий, което ще се състои на 20 октомври от 18:30 ч. в Заседателна зала 1 в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Събитието е част от програмата, организирана от Италианския културен институт в София в рамките наXIV СЕДМИЦА НА ИТАЛИАНСКИЯ ЕЗИК ПО СВЕТА (20-25 октомври 2014), под почетния патронаж на президента на Републиката, чиято тема е “Да напишем новата Европа: италианската издателска дейност, автори и читатели в дигиталната ера”.

Речникът на колокациите е практически инструмент, съставен от Паола Тиберий за издателство „Дзаникели“, едно ново издание, което разглежда думите от гледна точка на асоциативната им способност, като предлага думи, които могат да бъдат комбинирани помежду си.Колокациите са комбинации от две или повече думи, които заедно образуват израз с определено значение: „силно кафе“, „неудържима радост“, „премахвам съмнение“, „спя дълбоко“.

С шест хиляди думи и повече от двеста хиляди колокации, Речникът на колокациите е идеалният инструмент за всички, които искат да обогатят езиковите си познания, да пишат и говорят разбираемо. Речникът е интуитивен и лесен за употреба.Освен това е изключително ценен за чужденците, които работят с италиански език, тъй като колокациите са изрази, характерни за всеки един език и невинаги могат да бъдат преведени буквално на друг език: например италианската колокация “prestare attenzione”(букв. „давам внимание“) има своя еквивалент на английски – “pay attention” (т.е. „плащам внимание“).Речникът разполага и с DVD-версия.Дискът съдържа цялото съдържание на хартиеното издание, както и иновативния Езиков асистент, който предлага колокации докато пишете.

Паола Тиберий има диплома по специалност DAMS (Дисциплини Изкуство, Музика и Спектакъл) от Университета в Болоня. С обучението си по музика и пиано е съчетала интереса си към езиковото търсене и по-специално към лексикографията. Речникът на колокациите е плод на десетилетна работа, целяща да обедини теоретичното задълбочаване и практиката.

17th Aug2014

Изкушението на колекционерката

by Черно и Бяло

187806_bВъв всяко общество съществува специален Остров – този на преуспелите, известните, богатите. (more…)

09th Jun2014

„Челопеч – съкровищницата на България”

by Черно и Бяло

На 16 май в актовата зала на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий”, село Челопеч бе представена новата книга на писателката Виолета Овчарова – „Челопеч – съкровищницата на България”, в съавторство с Васил Добромиров. Книгата е тринадесета поред белетристична творба на Виолета Овчарова, съставена от новели и разкази, в които с високо художествено майсторство са изградени образите на 20 видни челопечани. Издадена с финансовата подкрепа на Община Челопеч, книгата бе посрещната с огромен интерес от жителите на рударското селище.

Специален гост на литературната вечер бе Снежана Тодорова – председател на Съюза на българските журналисти, чийто член е и писателката. Госпожа Тодорова сподели радостта си от издаването на книгата и сподели пред множеството почитатели на авторката, че тя е заслужил автор на художествена литература за деца и възрастни и, че хора като нея трябва да прославят родината ни.

Ето какво сподели Виолета Овчарова:

Челопеч може и да е известен като най-голямото златно находище в Европа, но истинското му богатство са хората. Селото е дало живот на достойни личности, заслужаващи поклон. И в тази книга са разказани съдбите на именно такива хора, оставили ярък отпечатък в историята на селото. Много и драматични са описаните събития, ала всеки непредубеден изследовател ще открие истинското злато в гърдите и сърцата на челопечани. Те несъмнено са несметното богатство на своето селище.

По желание на Виолета Овчарова книгата ще бъде дарена на всички областни библиотеки в България, библиотеките в региона на Средногорието, Столична библиотека, на всяко едно домакинство в Челопеч /600 са домакинствата в селото/ и, разбира се, на Народна библиотека „Иван Вазов”.

31st Jul2013

“SILENCE YOUR MIND” – Издателство HACHETTE в Австралия издаде книга, не като другите…

by Черно и Бяло

Книгата ‘ SILENCE YOUR MIND’ е плод на един период от около 15-годишна научна работа и наблюдения на австралийския медик, преподавател и изследовател,   Д-р Рамеш Маноча. Дипломиран с докторска степен в Кралската болница за жени, той се концентрира върху научната страна на медитацията и психическото състояние в тишина. В момента Д-р Рамеш Чандра е старши преподавател в Катедрата по психиатрия в Университета в Сидней и е основател и ръководител на Generation Next, национална верига от професионални семинари за развитие на образованието, здравеопазването и благосъстоянието.

 1. В началото на Вашата книга Silence Your Mind, пишете за ‘monkey mind’ (маймунски разсъдък). Бихте ли обяснили?

В древната Източна традиция, която идва от Бхагавад Гита и ученията на Лао Тзъ, Конфуциус и Буда се казва че състоянието отвъд разума не само че е достижимо, но и че е необходимо. Без това човекът не може да бъде свой ковач на съдбата си, а е подложен на постоянна зависимост.

В Источните разбирания ‘monkey mind’ се отнася до състоянието ни, в което разсъдъкът скача от мисъл към мисъл и от обект на обект докато мечтаем, размишляваме над взаимоотношенията ни или когато се връщаме мислено към миналото или се тревожим за бъдещето. Този ментален шум ни откъсва от натоящият момент, в който ние се разхождаме в някое помещение и се чудим защо сме влязли или ни пречи да заспим като оставаме да будуваме по нощите… Иначе казано, докато опълномощаваме този ‘ monkey mind’ да прави каквото си иска, ние губим връзката с радостта от живота, губим естественото равновесие и започваме да се безспокоим и тревожим.

 1. Какво предлага Вашата книга Silence Your Mind?

Това не е книга като другите. Тя не служи за еднократно прочитане и после, захвърлена, да събира прах на полицата… Наред с подробното описание на научните ни експерименти и резултати, това е и едно практическо пособие по медитация. Книгата представлява комбинация от практически обяснения и очевидни факти от около 15-годишни научни изследвания, лични и в екип, а също и за ползата от този специфичен начин на медитиране, който описвам, наречен “ thoughtless awarness , “съзнание без мисли” или mental silence’, « ментална тишина”. И искрено вярвам читателят да я ползува в ежедневието си и да се радва на промяната си в начина си на живот, който несъмнено ще настъпи в битието му. (Смее се) Както се случи с мен.

 1. Вие сте роден в Австралия и сте приели Западния начин на живот, въпреки че корените Ви идват от една такава духовна страна, която е Индия.  Има ли промяна?

Наистина, западният начин на живот ми беше присъщ. И считах за повърхностно и на всички духовни фокус-мокус, които идваха от индийските ми корени. Като бъдещ медик, се виждах като рационален и обективен мислещ учен; неповлиян от иррационалността на чувствата и субективни емоции. Считах че разумът ми следва да почива на здрава атеистична почва. В книгата описвам доста подробно моят личен опит в това отношение. Сега ще спомена само някои основни моменти.

Като студент по медицина, през 1988, обхванат от стрес, което идваше от пиенето и честите партита, се улавях в онова състояние така типично за западния свят, което психлозите наричат ‘self-talk’, т.е. когато човек си говори сам. Белите нощи зачестиха и единственото средство да се избавя от тях беше алкохолът. И с това, не само че  нищо не се подобри, но и започна да ми вреди. Тогава реших да потърся друг изход за състоянието ми и да се оттърва от алкохола, марихуаната и приспивателни хапчета… Назря неизбежна необходимост да намеря истинско разрешение.

През 1988 нямаше нито интернет, нито google. Ползувах телефонния указател.  В търсенето се сблъсках с проблема: медитацията, в истинската Източна традиция, никога не е била продажна стока. В моите разбирания, това винаги е било средство за постигане на духовно състояние. « Никой не може да купи нещо, с което човек е роден, », разсъждавах. Плъзгайки погледа си, попаднах на едно кратко невзрачно съобщение под заглавие « Медитация ».  После прочетох: ’True meditation, absolutely free’, « Истинска медитация, вход свободен ». Фразата « истинска медитация » незабавно ми сигнализира за многобройните продавачи на фалшииви продукти на нищо неподозиращите потребители. В Индия, ако иска човек да учи медитация, това става в локален храм или ашрам, а този който е наистина запален, отива в Хималаите. Те носят специални облекла, тип мантии. Въпреки всичко, реших да отговоря на съобщението и да опитам.

Когато позвъних на входната вратата, ме посрещна една почтена дама от англо-саксонски произход. В салона, на канапето беше седнал един англичанин, облечен в спортно облекло, както всички млади хора. Наблизо имаше друг мъж с вълниста червеникава коса, с брада и облечен също във фланелка и анцуг. “Решително това няма нищо общо с медитацията.” ми казва моят разсъдък, свикнал постоянно да мърмори. Западняци, в техния вид и начин на поведение, възможно ли е да познават индиийската традиция?

Когато ми обясниха всичко за медитацията, опитах практически това, което ми беше обяснено. После разговаряхме дълго отново пиейки чай. Когато се върнах у дома, моят ум по стар навик намери с какво да не се съгласи и беше готов да осъжда.

“Настоящият момент е опит, а не действие”, ми бяха казали. И на практика, тази медитация ми показа това, от което се нуждаех: яснота. Тя разви постепенно вродените ми вътрешни усещания. И когато алкохолът и всички други средства към които посягах отстъпваха пред предимствата на този толкова лесен за прилагане и толкова полезен естествен метод, разбрах неговата истинска цена и започнах да го практикувам редовно. В обявата беше написано “Сахаджа йога” и ако с разумът ми беше трудно да осъзная ролята на медитацията в ежедневието, то практиката ми даде ясен и конкретен отговор.

Редовната практика ми помогна да се преоткриия и разбрах, че чрез тази медитация човек достига абсолютно равновесие и това му спомага, както никое друго средство, за стабилизиране в живота и за реална изява на негвите способности. Така, медитацията от личен интерес прерастна в професионален и стана обект на моите и научни изследвания. За всичките тези години, имах възможност не само да съсредоточа наблюденията си върху нея самата, но и да я сравня с други видове съвременни средства за вътрешно равновесие. Както и plecebo effect, например.

 1. Помага ли медитацията за позитивно мислене или тя има друга роля?

Тук не става въпрос за негативно или позитивно мислене. А става въпрос за “състояние без мисли”. Чрез медитация, практикуващият се отървава от досадността на този нестихващ шумен поток от мисли, който ни изтощава и ни докарва болести. Така, тя се явява едно отлично превантивно средство за добро здраве и отлично състояние, в което остават само необходимите полезни и съзидателни мисли. Един от често задаваните въпроси е дали медитацията лекува. Предпочитам да отговоря веднага и отговорът е: “Не”.  Тя не е създадена с такава цел. Но често с една практическа последователност, като резултат, хората се са;оизлекуват от една или сруга болест.

 1. В моята Родина, България, обичаме да се шегуваме. Духовито приписваме много гънки на някого, ако желаем приятелски да го похвалим за интелигентността му.  Някои твърдят, че това е истина. Какво ще кажете за това?

(Д-р Маноча се смее.) Не знаех това…

Що се отнася за гънките на мозъка, по време на медитация те се изглаждат, повърхността на мозъка се увеличава значително и точно в това състояние той ни е най-полезен. Защото истинската концентрация е възможна в състояние на relax, в спокойно, отпуснато състояние и няма нищо общо с погрешната ни представа за фалшивата концетрация на напрежението…

Всъщност, според Oxford English Dictionnaryмедитация”  е  “да се мисли дълбоко и спокойно” В същото време в Cambridge Dictionary of English  състоянието на “медитация” е “Да се мисли сериозно за нещо продължително време”. И двете дефиниции бяха много различни от вроденото спокойствие, което лично експериментирах. Това идва от древността, когато западните преводачи не са намерили адекватна дума за превода на “медитация” и са я асоциирали с “мислене”, което продължава продължава до днес…

 1. Избрали сте за посвещение на книгата: ‘To you, the reader’. “На теб, читателят”. Кой е този читател?

Всеки един.

Книгата се адресира към абсолютно всеки жител на планетата без значение дали е вярващ или не е; без оглед на нация, на възраст, на социално положение…

Сахайа йога е много лесно да се практикува. Тя е еднакво нужна в ежедневието на всеки един, който желае да промени живота си и да познае истинския му вкус. Еднакво приложима както за хора на преклонна възраст, така и за деца. В книгата си описвам научния ни опит и с деца.

 1. Съпругата Ви и двете Ви деца са Ваши фанове. Какво мислите за “семейство”-то? Какво бихте желали да кажете на Вашите деца в този момент?

Семейството е базата, изначалното за стабилността на човека. Именно семейството е опората за членовете си. Здравата семейна атмосфера определя способността му да преодолява преградите и да устоява с достойнство и нравственост положението си в обществото. И ако искаме това общество да е по-добро, най-верният път за осъществяването му е да започнем от себе си.

Какво бих казал на децата ми в този момент ли? Да познаят цената на истинското удовлетворение и да го изпитват винаги в живота си. И чрез разбиранията на тази истинска удовлетвореност да живеят в радост.

 1. В цял свят медиите пишат за кризата. Какво мислите Вие за нея?

Има различни кризи които познава човечеството: икономически, индустриални, социални, научни, културни… И ние живеем във време, в което кризата показва множеството си лица. Но най-страшната между тях е духовната криза. Когато човек е в състояние да я преодолее, всички други видове кризи автоматично отстъпват от пътя му.

 1. Какво ще пожелаете на читателите на списание “Черно и бяло”?

Няма по-голямо щастие от това човек да осъзнае цената, а и да изпитва постоянна истинска радост от отличното си здравословно състояние и от творческата си продуктивност, на каквато и да е възраст. И им го пожелавам от все сърце!

Благодаря Ви, Доктор Маноча!

Интервюто взе по телефон и отрази Ирина Пла

http://www.beyondthemind.com/the-book/

05th Apr2013

Руският поет Иван Переверзин: „Пътят към съвършенството е отворен, вървете по него!” Пиша тогава, когато не мога да не пиша.

by Черно и Бяло

(more…)

25th Mar2013

ДОКАТО СЕ СТРОИ….

by Черно и Бяло

Националната галерия за чуждестранно изкуство

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”

Клонът на Международния център „Рьорих” в България

Гера Арт ООД – София

(more…)

23rd Feb2013

Ре-композиция. Aвтор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство

by Черно и Бяло

На 27.02.2013г от 19 часа в новата конферентна зала на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” (more…)

05th Dec2012

„Между небето и земята” развълнува децата и най-възрастните

by Черно и Бяло

Дора Милева  има две страсти науката и поезията (more…)

01st Dec2012

Фронт за диагноза

by Черно и Бяло

© Катрин Рьогла, 2012, из „Тангента”

Някой казва: „8 лекари сега са на линия, поставете въпроса си!“ (more…)

01st Dec2012

Тангента, (крайградска магистрала)

by Черно и Бяло

© Катрин Рьогла, 2012, из „Тангента”

Много дълго време вече слушам: „Не се безпокой, ние наистина се намираме близо до летището.” (more…)

01st Dec2012

Катрин Рьогла в “Клуб на архитекта”, 7.12.2012г

by Черно и Бяло

Катрин Рьогла, австрийски писател, родена в Залцбург през 1971г

(more…)

29th Nov2012

„СВЕТЪТ НА СПОКОЙСТВИЕТО“, албум с подводни фотографии и текстове на Михаил Заимов

by Черно и Бяло

(more…)

18th Nov2012

“Кукулкан слиза от небето” се върна при своите читатели

by Черно и Бяло

Премиерата на новото издание е на 30 ноември от 17.30 в Дома на научно-техническите съюзи на “Раковска” (more…)

Pages:«123»